Aarhus Amts landøkonomiske Selskab

Fra AarhusWiki

Aarhus Amts landøkonomiske Selskab blev stiftet i 1842 med formålet, at virke til Landbrugets Fremme og Landboforholdenes Udvikling.

Selskabet har haft en konsulent i planteavl tilknyttet, Hr. Landbrugskandidat Larsen fra Tranbjerg.

Kilder

  • Århus Vejviser 1925