Aarhus Gymnastiske Forening

Fra AarhusWiki

Aarhus Gymnastiske Forening var den første organiserede sportsforening med en bestyrelse i Aarhus.

Foreningen er startet i 1866 men reorganiserede sig i november 1867. Formålet med foreningen var at udøve legemsøvelser og våbenbrug. Der dyrkedes gymnastik, hugning, eksersits og bajonetfægtning med henblik på at styrke unge mennesker til soldatertiden. Tiden var naturligvis præget at krigsnederlaget i 1864. Foreningens bestyrelse bestod i 1869 af købmand P. Packness som var formand, købmand Sophus Borch og fabriksbestyrer Joh. Holm som var kasserer. Fra 1868 udvidedes aktiviteterne med kaproning. Der anskaffedes 2 både til brug på bugten, åen og på Brabrand Sø.

Foreningen ophørte i 1873.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon
  • Henrik Vedel-Smith, Da sporten kom til Århus, i Århus-årbog 1981, Århus byhistoriske Udvalg, 1981