Aarhus Boldklub

Fra AarhusWiki

Klubben er stiftet 9. maj 1889. I klubben dyrkedes kricket, senere fodbold og lawn-tennis, som skulle være bragt til byen gennem engelske ingeniører, som anlagde jernbanelinien i Jylland.

Ved klubbens start i 1880'erne var bestyrelsen sammensat på følgende måde: ingeniør Götsche, postassistent Schwartz, boghandlermedhjælper Bang, købmand Seiersen og postfuldmægtig Poulsen.

I 1894 bestod bestyrelsen af følgende: købmand Theilmann, som valgtes til formand, ingeniør Götsche som var viceformand og boghandlermedhjælper Bang, som blev kasserer i klubben. I 1890 havde klubben 82 medlemmer.

Omkring 1911 var klubben en afdeling af AGF, for igen 7. april 1916 at genstarte som selvstændig klub under navnet Aarhus Kricket Klub.

I klubbens start trænedes der på Galgebakken. Senere ved Dalgas Avenue og Marselis Boulevard, for endelig i 1959 at flytte til baner ved Ringgadebroen.

Som nævnt genopstartede klubben som selvstændig klub i 1916, med bogtrykker P. Busch som formand.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon