Radikale Venstre

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Det Radikale Venstre)

Det Radikale Venstres historie i Aarhus strækker sig tilbage til 1905. Partiet blev grundlagt på baggrund af interne splittelser i Venstre. Splittelserne førte til, at en gruppe medlemmer brød ud af partiet, og stiftede Det Radikale Venstre. En drivende kraft bag oprettelsen af partiet var ingeniør Thorvald Claudi Westh, som blev senere valgt til partiets første formand.

Kernevælgere i kendte omgivelser. Møde blandt radikale kernevælgere i husmandsforeningen i Østergades Hotel – den tidligere Folkelige Forsamlingsbygning – i samme lokaler, som Det Radikale Venstre benyttede. Fotograf: Jørn Timm

Den officielle stiftelse i Det Radikale Venstres Aarhusafdeling fandt sted den 24. februar 1905 med erklæringen om at ”Undertegnede Venstremænd beslutter herved at danne en Forening for frisindede, radikale Venstremænd og Kvinder i Aarhus 2den og 3die Folketingsvalgkreds, og indmelder os som Medlemmer deri.”

Blot en måned efter, 28. marts 1905, blev den stiftende generalforsamling afholdt i Den folkelige Forsamlingsbygning i Østergade, som blev partiets faste base. På dagsordenen var blandt andet at finde et partinavn. Efter flere forslag blev de enige om Den Radikale Venstreforening for Aarhuskredsen. Det var også på dette møde, at Claudi Westh blev valgt til formand.

Partiet i byrådet

Partiet havde fra start dårlige vilkår i Aarhus, da deres typiske vælgere kunne deles op i to grupper: husmænd og akademikere. Ingen af disse grupper var på dette tidspunkt særlig store i Aarhus.

Året efter stiftelsen, i 1906, blev der afholdt byrådsvalg, men det var uden radikal deltagelse, da partiet endnu ikke følte sig stærke nok til at stille op. I stedet opfordrede de deres vælgere til at stemme på Socialdemokratiet.

I 1909 stillede partiet op for første gang, men det var først i 1913, at Det Radikale Venstre fik sit første byrådsmedlem i Niels Anton Marthin Hansen. Han var allerede bekendt med byrådsarbejdet, da han fra 1900-1904 havde været medlem for en fællesliste mellem Socialdemokratiet og Venstre. Marthin Hansen fik dog ikke sat de store spor i løbet af sin byrådsperiode, da hovedpartierne i byrådet, Socialdemokratiet og Højre, ofte forhandlede sagerne på plads i mellem sig.

Ved valget i 1917 trak Marthin Hansen sig til fordel for Max Jørgen Brammer. Brammer var læge og havde været medlem af partiet i flere år. Han arbejdede specielt for at forberede de sundhedsmæssige og kulturelle forhold. Ved valget i 1929 mistede Det Radikale Venstre sit mandat i byrådet – paradoksalt nok året efter Universitetet var kommet til byen. Brammer ønskede i forbindelse med valget ikke at genopstille. Han var godt træt af socialdemokraternes ”usmagelige Ben-Gnaveri og Dumvigtighed”, og så ville han hellere koncentrere sig om sin lægepraksis. Brammer lod sig dog overtale til at opstille, men rygtet gik på, at han hurtigt ville trække sig, og det svækkede hans kandidatur. Efter valgnederlaget i 1929 gik der 40 år, hvor partiet ikke var i byrådet.

Statsministereffekten

Ved valget i 1970 fik partiet valgt to medlemmer ind. En del af forklaringen på det gode valg, skal findes i den landspolitiske fremgang, som partiet oplevede i slutningen af 1960erne kulminerende, da Hilmar Baunsgaard i 1968 blev landets statsminister. Herudover spillede kommunesammenlægningen i 1970 også været en væsentlig rolle, da antallet af byrådspladser i den forbindelse blev udvidet fra 21 til 31.

Kongemageren Ørum

En markant skikkelse for Det Radikale Venstre i nyere tid var Bjarne Ørum, som sad i byrådet fra 1978 til 1998 heraf 8 år som rådmand. Bjarne Ørum var faglærer, efter en længere tid på universitet hvor jura, statskundskab og idehistorie blev prøvet af. I Bjarne Ørums tid i byrådet var Det Radikale Venstre ofte tungen på vægtskålen, og det var også grunden til at Ørum fik sig forhandlet frem til en rådmandspost til trods for partiets ene mandat. Socialdemokratiet skulle jo passe på deres kongemager. I et interview i 2005 i forbindelse med partiets 100 års jubilæum udtalte han: ”Så snart Thorkild Simonsen (1926-2022) og jeg var enige, havde vi flertal… Vi er krydderiet i det danske køkken, og hvis krydderiet bliver brugt for meget, så er det for overvældende, så tager folk afstand – men hvis det ikke er der, så smager maden ikke af spor.”

Medlemmer i byrådet

År Navn
1903 – 1906 + 1913 - 1917 Niels Anton Marthin Hansen
1917 - 1929 Max Jørgen Brammer
1970 - 1987 Inger Lillelund
1970 - 1978 Torsten Nielsen
1978 - 1997 Bjarne Ørum
1986 - 1989 Nora Brogaard
1998 - 2009 Peter Thyssen
2002 - 2009 Uffe Elbæk
2006 - 2009 Ibrahim Gøkhan
2006 - Rabih Azad-Ahmad
2014 - 2016 Anne Nygaard
2018 - 2020 Eva Borchorst Mejnertz
2020 - Mahad Yussuf
2022 - Metin Lindved Aydin
2022 - 2022 Mattias Jonsson Agger

Kilde

  • Uudgivet "Jubilæumsskrift fra Århus Radikale Vælgerforening 1905-2005" fra 2005
  • "B - radikalt 1905-2005" fra 2005