Bjarne Ørum (1935-2009)

Fra AarhusWiki
Bjarne Ørum

Bjarne Ørum medlem af Aarhus Byråd for Det radikale Venstre 1978-1998.

”Den grønne rådmand”. Sådan huskes Bjarne Ørum, der repræsenterede Det radikale Venstre gennem 20 år i Aarhus Byråd, fra 1978-1998. Fra 1982-90 som rådmand. De følgende otte år var han formand for økonomiudvalget.  

Studietiden

Det havde været noget af en ”omvej” at nå så langt, for efter studentereksamen begyndte Ørum at læse jura i København. Studiet blev ikke færdiggjort, før han flyttede til Aarhus for at påbegynde studiet af statskundskab. Heller ikke det blev afsluttet med eksamen, da idehistorie pludselig fangede Bjarne Ørums interesse. Herefter måtte han aftjene værnepligt, der blev afsluttet som premierløjtnant. En egentlig uddannelse var det således ikke blevet til. Vejen frem var opgaver som svømmelærer ved byens kommunale skolevæsen. Den formelle titel blev herefter ”faglærer”.  

Det politiske liv

Bjarne Ørum har siden udtrykt det på den måde, ”at det var sjovere at lave politik, end at læse politik”. Vejen hertil kom mere eller mindre tilfældigt, idet han fik kontakt med de ”græsrodbevægelser”, der bekæmpede planer for en motorvej øst om Brabrand Sø. Her fik han smag for politik og blev allerede få år efter i 1974 opstillet til byrådet for Det radikale Venstre, dog uden at blive valgt. Det blev han til gengæld ved valget i marts 1978, mens Orla Hyllested var borgmester.  

Magistraten

Ved årsskiftet 1982 kunne han sætte sig i rådmandsstolen efter en lang række komplicerede forhandlinger, der sikrede partiet rådmandsstolen. Efter valget skulle han ene mand repræsentere Det radikale Venstre. Der var utilfredshed blandt kollegerne i byrådet over udfaldet af forhandlingerne, og flere truede med, at han ville ”få det svært som rådmand” efter det forhandlingsforløb. Der var skabt en helt ny magistratsafdeling, der bestod af alt lige fra kirkegårde over rådhusforvaltningen, parkvæsenet, skovene, skattevæsen, folkeregister, tilsynet med boligforeningerne og endelig kommunens EDB-afdeling. Benævnelsen blev Magistratens 1. Afdeling. Det var tydeligt, at det var ”lunser”, hentet blandt de øvrige magistratsafdelinger, der nu blev overført til den nye afdeling og dermed rådmand. Det lykkedes imidlertid altid Bjarne Ørum gennem pressen at få sat fokus på magistratsafdelingens mange forskelligartede områder.  

Mandatet med den store indflydelse

Ørum var veltalende og i stand til ”at fange en situation”, uanset om det drejede sig om et rejsegilde, beskyttelse af en trægruppe – ”en værdifuld skulptur” - eller modernisering af en afdeling på en af byens kommunale kirkegårde. Afgørende er det også at påpege, at socialdemokratiske borgmestre var opmærksomme på at ”passe og pleje Bjarne Ørum og hans radikale mandat”, da hans stemme var afgørende, når der skulle peges på en borgmester og et nyt byråd konstitueres. Han blev da også karakteriseret som ”kongemager”. Humor og sarkastiske bemærkninger var hans kendetegn, og i mange interviews i dagspressen kritiserede han åbent samarbejdet i Magistraten og byrådet. ”Der er for lidt samarbejde på tværs”, yndede han at sige.   Da han havde forladt byrådsarbejdet, kastede han sig over arbejdet i flere bestyrelser: Røde Kors´ lokalafdeling, menighedsrådet i Domsognet, hvor han en årrække var formand. Foredrag for pensionister over temaet ”Et liv med humor” hørte også med til Ørums aktiviteter i pensionistårene. Forfatter: Henrik Fode, Århus Byhistoriske Fond, 2010.  

Medlem af...

  • Udvalget for sociale institutioner 1978-1981
  • Udvalget for økonomiske og administrative anliggender 1990-1997
  • Udvalget for kulturelle anliggender 1994-1997

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.