Tretommervej

Fra AarhusWiki

Tretommervej ligger i Risskov. Vejen går mellem Grenåvej og Skovagervej i Risskov.

Navngivet efter ‘den saakaldte Tretommer Vei’. De tre tommer stammer fra en bestemmelse i Fredsskovforordningen af 1805. Træstammer med en tykkelse på op til tre tommer måtte borthugges og benyttes til hegnsstøtter for de rishegn, der omgærdede landsbyens jorder. De tilhuggede pæle eller staver blev banket ned i hegnslinjen med 0,75 til 1,0 meters afstand. Omkring pælene blev der flettet risgærder, som kunne være af hassel, pil eller poppel.

Tretommervej på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Tretommervej

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018