Aage Bergs Vej

Fra AarhusWiki

Aage Bergs Vej ligger i Risskov. Vejen er en sidevej til Nordre Strandvej i Risskov ud mod stranden.

Opkaldt i 1927 efter toldklarerer Aage Berg (1871-1928). Gennem opkøb af de første 4,5 hektar jord på Vejlby Fed satte han i 1910’erne gang i udstykningen af de sandede engarealer ud til Århus Bugt. Han var født i Aarhus som søn af oversergent Ludvig Ferdinand Berg og hustru Thora Wilhelmine Adolphine Alberg. I 1898 giftede han sig med Marie Sørensen fra Hemmed. De havde hele livet fast adresse i Aarhus by. Fra 1899 til 1914 med ny adresse hvert andet år, men fra 1915 til hans død var bopælen Gyldenløvesgade 1. Om sommeren tog de ophold i familiens ejendom Havstokken, husnr. 43, på kanten til stranden. I begyndelsen af 1930’erne kom fabriksinspektør Theodor Bjørnvig til at bo i ejendommen, og sønnen, den senere forfatter Thorkild Bjørnvig, fik sine ungdomsår her.

Aage Bergs Vej på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Aage Bergs Vej

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018