Aarhus Bugt

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Århus Bugt)

Aarhus Bugt (el. Aarhusbugten) er havområdet ud for Aarhus.

Aarhus Bugt strækker sig fra Kalø Vig i nord over Sletterhage, Helgenæs, Samsø og Tunø til Nordsminde i syd. Den grænser op til Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune, Samsø Kommune og Odder Kommune og dækker et areal på 610 kvadratkilometer med en vanddybde på mellem 14 og 18 meter. Nord om Samsø og ud for Sletterhage er der dog udgravet en sejlrende med vanddybder ned til 50 meter, som bruges af en del af indsejlingen til Aarhus Havn.

Åerne i Aarhusområdet løber ofte ud i Aarhusbugten. Blandt andet Aarhus Å, Giber Å, Egåen og flere andre mindre vandløb.

Brugen af Aarhus Bugt

Der var tidligere en stor industriel udnyttelse af Aarhusbugtens naturressourcer, herunder pumpning af sand og ral samt lokalt fiskeri, men alle disse aktiviteter er aftaget betragteligt siden midten af 1970'erne og er næsten ophørt i dag.

Det tidligere så aktive konsumfiskeri omfattede fortrinsvist torsk og fladfisk (især rødspætter) og Aarhus Fiskerihavn var den sjettestørste fiskerihavn i Danmark i midten af 1960'erne. Udover bådfiskeriet var der også tidligere en stor kystfangst af ål fra ålegårde; især Knebel Vig, Begtrup Vig og kysten syd for Norsminde havde mange ålegårde. Hele kystområdet i Aarhusbugten havde tidligere ålegræs, men det er i dag næsten helt forsvundet, som det også er sket i resten af landet, og hermed også ålegårdene og ålefangsten. Indenfor kommunen kan ålegræs dog stadig findes - ved Skæring Strand eksempelvis.

Af hensyn til dyrelivet i bugten er oppumpning af sand og ral udfaset. I 2006 blev størsteparten af Norsminde Flak dog pumpet op og anvendt til anlæggelsen af havneudvidelsen af Aarhus Havn.

I dag bruges Aarhusbugten til mange forskellige vandsportsaktiviteter. Aarhus og områdets forskellige sejlklubber såsom Sejlklubben Bugten, Aarhus Sejlklub og Aarhus Motorbådsklub benytter alle vandene i Aarhus Bugt. I sommeren 2018 blev der afholdt VM i sejlads (Hempel Sailing World Championships Aarhus 2018), og i den forbindelse blev Aarhus Internationale Sejlsportscenter opført på Aarhus Havn.[1]

Havmølleparker

I 1995 blev havmølleparken Tunø Knob Offshore Wind Farm taget i brug. Det er en relativ lille vindmøllepark på kun ti små møller, men det var den første havmøllepark bygget af det danske vindmøllefirma Vestas. Tunø Knob havmøllepark har spillet en vigtig rolle i forståelsen af havmølleparkers betydning for det lokale miljø og dyreliv.

Siden 2010 har der været planer om at opføre en stor havmøllepark på revet Mejl Flak mellem Tunø, Samsø og Helgenæs; den såkaldte Mejlflak havmøllepark. Projektet blev imidlertid sat i bero i september 2015 og senere droppet helt i 2016, først og fremmest fordi energiselskabet NRGi ikke fandt det lønsomt.

Litteratur og kilder

  • Henrik Fode (red.): Århusbugten - Natur og mennesker, Århus Byhistoriske Fond (2006)
  • Århus Stiftstidende: Omdiskuteret vindmøllepark på Mejlflak skrottes, Morten Ravn (28 sep. 2015)
  • Århus Stiftstidende: NRGi dropper møller i Aarhus Bugt, Søren Willumsen (27 apr. 2016)

Om Aarhus Bugt på Den Store Danske