Aarhus Sejlklub

Fra AarhusWiki

Aarhus Sejlklub er en sejlklub for lystsejlads med hjemsted på Aarhus Lystbådehavn.

Under sit oprindelige navn, Aarhusbugtens Sejlklub, startede klubben 27. juli 1879. At klubben dannedes, skyldtes en række af kapsejladser, som begyndte i 1866. Men kapsejladsen, afholdt 27. februar 1878 blev udslagsgivende for nedsættelse af et udvalg, som skulle arbejde hen imod en stiftende generalforsamling. Denne afholdtes 27. juli 1880, og her blev følgende bestyrelse valgt: fabrikant Alexius Leth, som blev formand for klubben, malermester Carstensen, restauratør A. Bass, fabrikant Caroe og købmand Ludvig Houmann.

I 1902 ændredes navn til Aarhus Sejlklub.

Oprettelsen af Jydsk Sejlunion skete i 1909 som en sammenslutning af Aarhus Sejlklub, Horsens Sejlklub, Sejlklubben Neptun, Vejle og Fredericia Sejlklub og Kolding Sejlklub. Senere deltog også Sejlklubben Bugten samt Aarhus og Horsens Amatørsejlklub.

I 1911 havde klubben følgende formål:

...at fremme lystsejlads, navnlig på Århusbugten, hvilket søges nået bl.a. ved: a.) så ofte som muligt at foranstalte mindre og større sejladser med lystfartøjer, b.) afholdelse af kapsejladser, c.) anskaffelse af øvelsesbåde, navnlig til benyttelse for medlemmer, der søger sportslig uddannelse i klubben, d.) arbejde for oprettelse af god ligge og ophalingsplads, e.) anskaffelse og vedligeholdelse af klubskib.

I 1930 dannedes Aarhus Yachtklub som et resultat af uenighed i Aarhus Sejlklub. Samvirkende Søsportsklubber i Aarhus oprettes i 1932.

1. januar 1957 blev Sejlklubben Varna, som var dannet i 1948, sammenlagt med Aarhus Sejlklub.

Et nyt klubhus blev indviet i 1967.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon