Aarhus Yachtklub

Fra AarhusWiki
Aarhus Yachtklub bygger optimistjolle. Fotograf Ib Rahbek-Clausen, 1952, Aarhus Stadsarkiv

Aarhus Yachtklub er en sejlklub, der hører til på Aarhus Lystbådehavn.

Klubben blev grundlagt i 1931 under navnet Aarhus Junior Sejlklub af direktør Arthur Hoppe, kontorist Povl Nielsen og vand- og gasmester Fr. Nielsen.

Opstart og vækst

Aarhus Junior Sejlklub blevet etableret i 1931 af tidligere medlemmer fra Aarhus Sejlklub med det formål at tilbyde børn og unge i alderen 10-20 år en sejlsportsmæssig uddannelse og samtidig lære dem vedligeholdelse af både. Klubben havde desuden ambitionen om at have et stort antal sejlbåde for at give mulighed for sejlads for dem, der ikke havde råd til egen båd.

I 1933 oplevede klubben betydelig tilslutning, og medlemmernes aldersgruppe ændrede sig, hvilket førte til at klubben skiftede retning. Aarhus Junior Sejlklub skiftede status fra juniorklub til en almindelig sejlklub og ændrede navnet til Aarhus Yachtklub.

I 1934 blev klubben medlem af Kgl. Dansk Yachtklub, og samme år var klubben nået op på 69 medlemmer og rådede over 17 fartøjer.

I 1949 oplevede klubben pladsmangel på Lystbådehavnen, som foruden Aarhus Yachtklub blandt andet husede Aarhus Sejlklub, Sejlklubben Bugten og Sejlklubben Varna. Klubben havde fået stor eksponering under Jyllandsugen, hvilket medførte at Lystbådehavnen var fyldt med både.

To medlemmer af Aarhus Yachtklub lægger sidste hånd på en optimistjolle. Fotograf Ib Rahbek-Clausen, 1957, Aarhus Stadsarkiv.

Ulykkelige tragedier

Trods klubbens positive startfase var den en tid også præget af tragiske hændelser. Under en ekspedition til Tunø, ledet af bankassistent Boesen i sommeren 1937, stødte fire både ud. Da to af bådene nåede til Tunø Røn, opdagede de, at bådene "Shimmy" og "Step" var gået på grund. Boesen sejlede ind til Tunø for at skaffe en motorbåd med formålet om at lokalisere de manglende både. Man kunne dog ikke lokaliseret "Shimmy" og man antog fejlagtigt, at den måtte være vendt tilbage til Aarhus.

Efterfølgende blev "Shimmy" opdaget af Kystpatruljen ud for Ballebjerg på Samsø. Ved båden fandt man kun én dreng ved navn Knud Sørensen, mens de to andre, der havde været ombord, var forsvundet. Efter denne tragiske ulykke iværksatte klubben foranstaltninger for at forhindre lignende situationer, bland andet blev medlemskab nu begrænset til personer over 14 år. Medlemmerne skulle have forældrenes underskrift ved indmeldelse, og når lederne fastlægge sejlruter, skulle disse også godkendes af forældrene.

Året efter, i 1938, forsøgte den 7-årige Ejvind Brandsholt, som var medlem af Aarhus Yachtklub, heltemodigt at redde en pige, der var ved at drukne. Det lykkedes ham desværre ikke, men han overlevede forsøget, og for sin tapperhed blev han tildelt Aarhus Yachtklubs hæderstegn.

Konflikten med Aarhus Sejlklub

Aarhus Yachtklub blev grundlagt af tidligere medlemmer fra Aarhus Sejlklub på grund af utilfredshed. Aarhus Sejlklub afholdt flere generalforsamlinger med et ønske om at etablere samarbejde, men Aarhus Yachtklub var modvillig og ønskede ikke en sammenlægning.

Efter flere forsøg på samarbejde og diskussioner om konflikten valgte Aarhus Yachtklub at stå selvstændigt. Først i 1998 blev Aarhus Yachtklub og Aarhus Sejlklub endelig fusioneret under navnet Århus Sejlklub med omkring 500 medlemmer og omkring 200 kølbåde. Æresformanden for den tidligere Aarhus Sejlklub, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, fortsatte sin rolle i den nye klub.

Aarhus Yachtklub på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Aarhus Yachtklub

Litteratur og kilder

 • Aarhus Stiftstidende, 1/12/1931
 • Aarhus Stiftstidende, 29/4/1932
 • Aarhus Stiftstidende, 29/12/1933
 • Aarhus Stiftstidende, 22/1/1934
 • Aarhus Stiftstidende, 28/3/1934
 • Aarhus Stiftstidende, 5/4/1934
 • Aarhus Stiftstidende, 29/11/1934
 • Aarhus Stiftstidende, 29/11/1935
 • Aarhus Stiftstidende, 5/3/1936
 • Aarhus Stiftstidende, 11/8/1937
 • Aarhus Stiftstidende, 8/4/1938
 • Aarhus Stiftstidende, 21/6/1938
 • Aarhus Stiftstidende, 13/4/1944
 • Aarhus Stiftstidende, 1/11/1949
 • Aarhus Stiftstidende, 2/3/1961
 • Aarhus Stiftstidende, 29/3/1961
 • Aarhus Stiftstidende, 2/6/1998
 • Aarhus Stiftstidende, 14/6/1998
 • Aarhus Stiftstidende, 21/11/1998