Kystpatruljen i Aarhus

Fra AarhusWiki

Kystpatruljen i Aarhus var en privat søspejderskole, eller sejlerskole, der blev etableret i 1926 af fire unge drenge. Gruppen tog sin begyndelse som en dedikeret sejlerskole, som uddannede unge i alderen 16-20 år i sømandskab og sejlkyndighed.

Historie

Kystpatruljen startede med et medlemstal på 25 og erhvervede en 17 tons stor yawl ved navn "Alice", som senere blev kendt for at vinde flere lystsejladser. Gruppen deltog aktivt i indvielsen af Lystbådehavnen i 1933 med en imponerende parade.

Uddannelse og Aktiviteter

Kystpatruljen tilbød uddannelse indenfor sømandskab, inklusiv færdigheder såsom splejsning, roning og rigning med fokus på disciplin. Det eneste krav for medlemskab var, at man kunne svømme. Kystpatruljen bidrog til at forme og uddanne unge mennesker, og inden for de første ti år af Kystpatruljens eksistensperiode, havde de uddannet 222 elever.

Uheld og modgang

I 1935 oplevede Kystpatruljen et alvorligt uheld, hvor en bardun sprang og stormasten knækkede under sejladsen. Heldigvis kom ingen til skade, men vragdele fra yawlen "Alice" blev fundet af en svensk skonnert.

I 1937 opdagede Kystpatruljen Aarhus Yachtklubs forliste båd "Shimmy" strandet ved Samsø, på trods af den oprindelige kurs mod Tunø. Ved inspektionen af båden blev kun én af de tre besætningsmedlemmer fundet.

Under besættelsen i 1945 blev Lystbådehavnen afspærret af tyskerne, hvor de havde adgang til yawlen "Alice". Her havde de berøvet yawlen for sejl, tovværk og metalbeslag til en værdi af 7000 kroner. Dette medførte at Kystpatruljen måtte sælge skroget, da det ikke var økonomisk rentabelt at genopbygge skibet.

Kystpatruljens Old Boys og Jubilæum

Efter at have uddannet flere hundrede unge og med et ønske om at bevare minderne om deres tid i Kystpatruljen, grundlagde tidligere medlemmer "Kystpatruljens Old Boys" i 1935. Denne organisation skulle fungere som støtte for Kystpatruljen og som en sammenslutning til bevarelse af erindringerne.

I 1951 fejrede Kystpatruljen sit 25-års jubilæum med stolthed, hvor de havde uddannet omkring 400 elever. Flertallet af disse elever anvendte deres færdigheder og uddannelse til at forfølge karrierer som sømænd eller maskinmestre.

Kystpatruljen i Aarhus på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Kystpatruljen_i_Aarhus

Litteratur og kilder

 • Aarhus Stiftstidende, 10/9/1929
 • Aarhus Stiftstidende, 15/5/1933
 • Aarhus Stiftstidende, 23/8/1934
 • Aarhus Stiftstidende, 26/7/1935
 • Aarhus Stiftstidende, 1/11/1935
 • Aarhus Stiftstidende, 2/11/1935
 • Aarhus Stiftstidende, 15/5/1936
 • Aarhus Stiftstidende, 31/8/1936
 • Aarhus Stiftstidende, 14/6/1937
 • Aarhus Stiftstidende, 10/9/1937
 • Aarhus Stiftstidende, 17/4/1942
 • Aarhus Stiftstidende, 1/12/1946