Aarhus Universitetshospital

Fra AarhusWiki

Aarhus Universitetshospital blev første gang taget i brug i 1987, men blev senere udbygget under danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt. Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) skulle bygges sammen med det eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby, til et samlet nyt hospitalskompleks.

Forløbet

  • I 1987 blev den første del af Skejby Sygehus (fra 2007 Aarhus Universitetshospital) taget i brug.
  • I 2004 blev fem matrikler slået sammen til ét hospital med navnet Aarhus Sygehus. De fem matrikler var:
  • Odder Sygehus blev i 2007 ved regionsdannelsen lagt sammen med Regionshospitalet Horsens og Brædstrup.

Samling af hospitaler

I februar 2005 besluttede det tidligere Aarhus Amtsråd at sætte planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) i gang. Projektet blev i 2006 overtaget af Regionsrådet for Region Midtjylland.

Hospitalerne blev samlet under ét navn for senere gradvist at blive samlet ét fysisk sted; I Skejby. Region Midtjylland ønskede at bygge et helt nyt hospital for at skifte de gamle, nedslidte hospitalsbygninger ud, hvor der også er mangel på muligheder for udvidelser. Desuden vil ét samlet hospital give bedre sammenhæng i patient-forløbene, når alle specialer er samlet ét sted.

Aarhus Byråd vedtog i september 2007 et kommuneplanstillæg der muliggjorde udvidelsen af hospitalet i Skejby, hvilket blev påbegyndt i 2009. Samtidig, i 2007, skiftede projektet navn til ”Det Nye Universitetshospital.”

Den 1. april 2011 blev Aarhus Universitetshospital, Skejby og Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus fusioneret til Aarhus Universitetshospital.

Det Nye Universitetshospital (DNU)

De første bygninger blev taget klinisk i brug i 2016. Når hospitalet er færdigt, forventeligt i 2019, bliver det omtrent 470.000 m2 og kommer til at brede sig over en grund på 1,25 mio. m2.

Hospitalet skal både fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i Aarhus.

Byggeriet af det store hospitalskompleks er organiseret som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende, grøn bydel. På Det Nye Universitetshospital i Aarhus er patienten i centrum allerede under projekt- og planlægningsfasen, og målet er at bygge et hospital med et helende miljø både inde og ude. Det skal et 180.000 m2 stort grønt område og 22 indre gårdhaver være med til at understøtte.

I august 2017 blev en lille flok køer af racen Galloway ”ansat” ved hospitalet, hvor de skal være med til at pleje områdets natur. Naturområdet bliver på den måde billigere at drive.

Etableringen af DNU kommer til at koste 6,4 mia. kr. Region Midtjylland fik tilsagn fra Regeringen den 1. juli 2010 til byggeriet af et DNU-projekt inden for den faste ramme af 6,4 mia kr. Dertil kommer Nyt Psykiatrisk Center til at koste 1,2 mia kr., og Dansk Center for Partikelterapi kommer til at koste 800 mio kr.