Slusebroen

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Den tidligere mølleeng i 1892 med Aarhus Museum til højre for åen. Til venstre Bryggeriet Ceres. I baggrunden Vesterbro Mølle. Stien til venstre for åen, er det, der senere bliver til Thorvaldsensgade. Museumsbroen kan ses til venstre på billedet. I forgrunden ses Slusebroen.
Slusebroen som den tog sig ud i 1922.
Foto: Hans Andersen Ebbesen.

Slusebroen lå på Vester Allé ved Thorvaldsensgade og Åboulevarden. I dag er selve overgangen over Aarhus Å en del af et større trafikkryds, og de engang så synlige sluser eller klapper hvorefter broen er navngivet er ikke længere tilstede. Der har igennem tiderne ligget flere variationer af en broforbindelse på stedet ved Vester Allé og Aarhus Mølle.

De tidligere sluser

I et kongebrev fra 1241, afgiver Erik Menved (1274-1319) Aldrup mølle til domkapitlet i Aarhus, som kompensation for skader, da en sluse fik broen til at løbe over. Det er uklart om denne sluse, var placeret samme sted som de senere. Det viser dog, at der allerede dengang var opdæmning for åløbet til mølledrift.

Igennem 1700-tallet findes flere kilder, hvor bønder klager over opdæmning af åen. Enten fordi åen løber over sine bredder eller fordi vandet løber for langsomt, eller helt stopper sit løb, så vandet bliver surt og råddent. I 1840 måtte mølleren, Kirstine Guldager, aftale ikke at dæmme for meget op, mellem 1. maj og 1. september, så høsten ikke led skade.

Den gamle træbro (-1894)

Beskrivelse fra Byrådforhandlinger (24-01-1895):

Træbroen bestod af 4 Gennemløb med 10 ¾ Fod Aabninger med Aag af egepæle, med Grundbjælke af Eg og med Brodæk af Fyrrebjælker med Plankedæk og et Slidlag af Brædder og Træ-Rækværk. Bredden af Broen udgjorde ca. 14 Fod, hvoraf 4 Fod var Fortov og dens Længde var ca. 47 Fod.

1894: "Den Nye Slusebro"

I 1893 påbegyndtes projekteringen af Slusebroens ombygning. Den gamle træbro skulle erstattes med en helt ny moderne bro. Ved samme lejlighed havde byrådet besluttet at Vester Alle fra Slusebroen til Frederiks Allé skulle omlægges. Budgettet til opførelsen af den nye bro lå på 30.000 kr. Havneingeniør Thorvald Horneman stod bag tegningerne til den nye slusebro, og han stod også for tilsynet med arbejdets udførelse.

Ved licitation indkom der 12 tilbud på arbejderne. De 3 lavestbydende blev udvalgt til at stå for bygge den nye slusebro. Kontrakterne blev indgået 6. juli 1894.

De 3 udvalgte aarhusianske virksomheder:

  • Tømmermester P. Frederiksen: Jord- og tømmerarbejde
  • Brødrene Thomsen: Murarbejde
  • L. Andersen: Jernarbejde

Broen, der havde en bred kørebane og asfalterede fortove, hvilede på afrundede solide betonpiller med granitbeklædning. I december 1894 stod den nye slusebro så godt som færdig. De første fodgængere havde taget broen i brug allerede den 20 november, mens der blev åbnet for vognfærdslen den 15. december.

Den nye broretning afveg fra den ældre, idet den gik i forlængelse af gaden imellem Aarhus Mølles og museets grund, mens den gamle lå skævt på denne retning. Kørebanen på den nye bro fik samme bredde på 22 fod som også gaden den lå i forlængelse af havde.

Se også

Slusebroen på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=155751

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Slusebroen er en del af WaVE kulturarvsområdet Aarhus Å fra Brabrand Sø til Mindet.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Stiftstidende. Omlægning af Vesterallee. 26-10-1894.
  • Aarhus Stiftstidende. En Forandring til det Bedre. 07-12-1894.
  • Uddrag af Aarhus Byråds Forhandlinger for 1895. Tryk i Stiftsbogtrykkeriet, Aarhus, 1896.
  • Århus Å - Natur og Mennesker. Henrik Fode, Århus Byhistoriske Fond. Silkeborg Bogtryk, 2009.