Huset

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Boder i haven ved Huset på Vester Allé, hvor der er trængsel i anledning af et støttearrangement. Fotograf Jens Tønnesen, 1983, Aarhus Stadsarkiv.
Det aarhusianske punkband Normals spiller i Huset omkring 1980. Ved mikrofonen er Hans Simonsen, som også spillede – og fortsat spiller i punkbandet War of Destruction. Foto: Lars Kristian Olesen, ca. 1980, Aarhus Stadsarkiv.

Huset er kaldenavnet på en bygning beliggende på Vester Allé.

Bygningen blev opført som Aarhus Museum i 1877 af møller Andreas Severin Weis (1815-1889). Som udgangspunkt havde museet til formål at huse de billeder og historiske værker, som møllerfamilien havde samlet. Den fungerede derfor som museum, indtil kunstsamlingen blev flyttet til Vennelystparken i 1968, og den forhistoriske samling flyttede til Moesgård Museum i 1970.

Bygningen, tegnet af arkitekt V. Th. Walter, rejste sig i nyklassicistisk stil helt i tråd med tidens øvrige museumsbyggeri.

Medborgerhus og kulturcenter

Fra 1973 til 2008 fungerede bygningen som ramme for medborgerhuset, der i folkemunde blot blev kaldt Huset. Forestillingen om Huset som ramme for forskellige kulturelle aktiviteter blev født af Århus Ungdommens Fællesråd i 1965. Det skulle være et sted, hvor unge uden om de traditionelle foreninger kunne udfolde sig på forskellig vis. Ideen blev støttet af borgmester Bernhardt Jensen. Men først i 1969, efter at museet havde fået ny adresse, besluttede Aarhus Byråd at støtte projektet økonomisk.

Huset gennemgik en ombygning og nyindretning, og i august 1972 åbnede 'Huset officielt. I mellemtiden havde projektet imidlertid gennemgået en forandringsproces, der betød, at det nu ikke længere skulle være et decideret ungdomshus, men et åbent og bredt favnende kulturcenter uden en specifik ungdomskulturel profil. Den tilføjede apostrof i navnet skulle signalere dette. Det blev et rum for en mangfoldighed af aktiviteter som forskellige kreative værksteder, metalværksted, filmklub, musikteater, atelier, legeland mv. Det blev også et rum for intense diskussioner om blandt andet ledelsesstruktur.

Medarbejderens rolle i den daglige ledelse var til stadighed til debat; der blev talt om kollektiv ledelse og demokratisering af lønningerne. Og der udviklede sig til tider, mest markant i 1970'erne, et decideret modsætningsforhold mellem den daglige leder og de øvrige medarbejdere. Kommunen fastholdt dog årene igennem en styrende enhed for 'Huset, der refererede til byrådet. I 1995 skiftede 'Huset navn til Huset uden apostrof. Dermed ønskede man at signalere, at man nu forfægtede en mere snæver og præcis formålsparagraf. Huset skulle stadig udgøre et åbent og kreativt miljø, men nu skulle der i højere grad end tidligere fokuseres på deciderede kulturaktiviteter.

Nye lokaler

I 2007 besluttede Aarhus Byråd i en omfattende og omdiskuteret sparerunde, at Huset skulle spares ud af bygningen på Vester Allé. Samtidig skulle det årlige driftstilskud på 4,6 millioner kr. skæres ned til 1,4 millioner kr. Huset var dermed truet af lukning, men i 2008 genåbnede det i nye lokaler i en lejlighed på Vesterbro Torv, hvor dets eksistens skulle være sikret frem til 2010. Dog i en mere beskeden form grundet det beskårne driftstilskud. I 2012 flyttede Huset ned i Godsbanegården, hvor det tog navneforandring til Godsbanens Åbne Værksteder.

Huset på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Huset på AarhusArkivet

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Til hverdag og tæsk i 25 år, jubilæumsmagasin 1997. Bestil materiale
  • Huset - en rapport om Huset 1988. Bestil materiale
  • Fold dig ud - tusind tilbud, ny kultur, eksperimenter, service, hygge...En historie om Huset i Århus. Byens Ornamenter - en kunstvandring. Århus Stiftstidende 12.1.2