Mølleparken

Fra AarhusWiki

Den nuværende Mølleparken beliggende foran bygningen, der tidligere husede Aarhus Kommunes Hovedbibliotek er anlagt oven på de gamle mølleenge ved Aarhus Å.

Mølleparken blev indviet i 1926. Parkens historie strækker sig imidlertid betydeligt længere tilbage end 1926. Arealets historie er uløseligt forbundet med historien om Aarhus Mølle, hvis eksistens nævnes første gang i 1289, og som menes anlagt af Valdemar Sejr.

Det var under møller Wissings ejerskab i 1600-tallet, at det lykkes at udvide møllegrundens areal ganske betragteligt, idet man erhverver en række haver, der ligger i umiddelbar tilknytning til det eksisterende mølleareal. Hermed lægges grunden til senere mølleres velstand og til havens udvikling, dens karakteristiske udtryk beskrevet som "romantisk med slyngede stier mellem eksotiske træer og store blomsterbede med rigt varierede bladformer".

Selve møllen blev nedlagt i 1903, og da først møller Weis dør i 1912, og senere dennes enke i 1926, overgår den romantiske have til offentlig eje. I 1926 indviedes den, og i 1930 anlægges i forbindelse med opførelsen af hovedbiblioteket den park, der i årtier kommer til at fremstå som et rekreativt område midt imellem hovedbiblioteket og Vester Allé.

Anlæggelsen sker ved stadsgartner L. Sandberg. De gamle træer blev så vidt muligt søgt bevaret, og en donation af Ny Carlsberg Fondet muliggør, at den smukke springvandsgruppe med titlen 'Elskovskampen' udført af billedhuggeren Johannes Clausen Bjerg kan udgøre et naturligt centrum i parken.

I 1933 kom seks amoriner udført af samme kunstner til gruppen, og med tiden føjedes en række buster af kendte danske forfattere til parkens udsmykning. I forbindelse med en udvidelse af biblioteket i 1964-1967 blev en række af de gamle træer og hække fældet til fordel for anlæggelsen af nye diagonalveje. Der fandt endnu en omlæggelse sted i 1986-1987, hvor der etableredes bede i græsset og bøgehække langs ganglinieme.

I 2006 blev der fremlagt en ny helhedsplan for Mølleparken i tæt sammenhæng med den omfattende frilægning af åen. Med denne plan formuleres tanken om, at parken i højere grad end hidtil skulle fungere som et rekreativt grønt område, en visuel pause midt i byens rum. Parken ville således tage form som et varieret rekreativt område med græs, store træer, blomster og ikke mindst et livligt vandlandskab, der blandt andet kommer til udtryk i en opholdstrappe, der formidler overgangen mellem parken og åen. Parken blev tilført nye granitbelægninger omkring store runde havearkitektoniske former, og skulpturgruppen Elskovskampen indtog en ny plads i parken i et granitbassin opført til lejligheden.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Århus Dengang og Nu, 2. samling, red. Vagn Dybdahl og Erik Korr Johansen, Århus 1972. Bestil materiale
  • Aarhus gennem tiderne bd. III, red. Jens Clausen m.fl., Kbh. 1941. Bestil materiale
  • Århus-parkerne: kort og beskrivelse, Århus 2003. Bestil materiale
  • Helhedsplan fra Mølleparken til Stenhuggergrunden, Århus 2006. Bestil materiale
  • Århus Stiftstidende 2.12.2007.

Henvisninger

  • Læs mere om Ny Carlsberg Fondet på Wikipedia