Frederik Christian Dahl (1741-1822)

Fra AarhusWiki

Frederik Christian Dahl var ejer af Aarhus Mølle, og før det var han styrmand og forpagter.

Født 13. juli 1741 i Krogsbæk ved Randers, død 17. juli 1822 i Aarhus.

Søn af Johannes Hansen Dahl (død 1759), som var skovrider ved Rosenholm i 25 år, og Anne Marie Bragaard fra Rodskov Mølle.

Gift 13. maj 1774 med Bodil Jensdatter Deiret (1745-1806). Sammen fik de børnene Christian Anton Dahl (1776-1834), Johannes Dahl (1775-1815) og Mette Elisabeth Dahl (1778-1882).

Frederik Christian Dahl stak som ung til søs og tog en styrmandseksamen, afbrudt af en tid ved landvæsenet. På grund af helbredsproblemer vendte han tilbage til landjorden og forpagtede Boller ved Horsens. Den levevej opgav han også og i 1774 tog han borgerskab som købmand i Aarhus.

Sammen med Christian Fauerschou overtog han Aarhus Mølle i 1790 og fra 1793 var Frederik Christian Dahl eneejer af møllen. Igen drillede helbredet ham, og han måtte overdrage møllen til sønnen Johannes Dahl i 1805.

Litteratur og henvisninger

  • T. Rugholm: Slægten Dahl fra Aarhus Mølle, Historisk Samfund for Århus Stift, 1965.