Aarhus Købstad

Fra AarhusWiki

Aarhus Købstad er en betegnelse for Aarhus i perioden, hvor byen var en af Danmarks købstæder.

En købstad var en by med særlige næringsrettigheder og en vis grad af administrativt selvstyre. Oprindeligt blev købstadsrettighederne givet af kongen som privilegium, hvilket for Aarhus' tilfælde skete i 1441, men i nyere tid er det blevet tildelt ved lov. Privilegierne gav indtil 1857 købstæderne i Danmark eneret på at drive handel, håndværk og anden borgerlig næring.

Aarhus' købstadsrettigheder fra 1441 blev udstedt af kong Christoffer III, og de er de først kendte købstadsrettigheder, som byen fik. Det fremgår dog af kongens dokument, at det blot var en bekræftelse på ældre privilegier, hvilket vil sige, at Aarhus muligvis har haft købstadsrettigheder siden første halvdel af 1200-tallet.

Se også

Litteratur og kilder

  • Kurt Lundskov: Det gamle Aarhus. Historier fra byen. Byens historie. 2011