Gerhard Peter Brammer (1801-1884)

Fra AarhusWiki
Biskop Gerhard Peter Brammer fotograferet omkring 1880.

Gerhard Peter Brammer var biskop i Aarhus i 1845-1881.

Født 5. maj 1801 i Hillerød, død 12.januar 1884 i Vejle og begravet på Søndre Kirkegård i Aarhus.

Gift med Nielsine Henrikke Brammer (1804-1860) f. Høst. Sammen fik de sønnerne Johannes Daniel Brammer (1840-1882) og Jacob Peter Mynster Brammer (1847-1912)

Gerhard Peter Brammer blev tidligt faderløs og voksede op ved sin morfar, der var præst i Frederiksborg Slotskirke. Han læste på Hillerøds latinskole og tog i 1818 til København for at studere teologi. I 1822 blev Brammer cand.theol. og i 1836 dr.theol. I 1843 blev Brammer udnævnt til Biskop for Lolland-Falsters Stift. Efter blot to år i dette embede blev Brammer udnævnt til bisp for Aarhus Stift - dette embede havde Brammer indtil 1881.

Brammer var en dygtig administrator og udpræget konservativ og højkirkelig, men han var hverken tilhænger af pietismen eller Grundtvigianismen. Han samlede fra ca. 1855 hvert år alle bisperne til et uofficielt råd i Aarhus. Med 36 år i embedet er han den biskop, der har virket længst tid i Aarhus Stift og kom således til at ordinere 175 præster.

I 12. januar 1884 dør Brammer i Vejle, men han blev begravet i familiegravstedet på Søndre Kirkegård i Aarhus, hvor også hustruen og to døtre lå begravet. Bisættelsen fandt sted i Aarhus Domkirke 23. januar. Gravstedet blev nedlagt i forbindelse med etableringen af Aarhus Rådhus.

Brammersgade er anlagt i 1885 og navngivet i 1889 efter ham.

Se også

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Gerhard Peter Brammers nekrolog bragt i Århus Stiftstidende 15.01.1884
  • Rolf Engell, i: Ib Gejl (red.), Århus - Byens borgere 1165-2000, Århus 2000, s. 51-52 Bestil materiale