Frederik Bernhardt Gradtschilling Schack

Fra AarhusWiki
Bankbogholder Frederik Bernhardt Gradtschilling Schack

Bankbogholder Frederik Bernhardt Gradtschilling Schack, født 25. juli 1849 på Nykøbing Mors.

Ridder af Dannebrog. Student fra Ålborg Katedralskole. Ansat ved DSB til 1. februar 1875, derefter ved Nationalbankens Aarhusafd.

Medlem af Aarhus Domsogns menighedsråd. I bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Børneasyl m.fl.

Litteratur og kilder