Anders Hvass Winge (1865-1948)

Fra AarhusWiki
Anders Hvass Winge

Læge Anders Hvass Winge, Ridder af Dannebrog. Fr. off. de l'instr.publ., S. Kr. 4, født i Aarhus 1. Juli 1865.

Søn af afdøde Prokurator Jørgen Winge. Student fra Aarhus Katedralskole 1884; med. Embedseksamen 1891; Læge ved Sessionen 1891; studerede massage og syge-gymnastik ved Det Kongelige Centralinstitut for Gymnastik og ved Det Kongelige ortopædiske Institut i Stockholm 1891-92; prakt. Læge i Aarhus fra 1892.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Den danske Turistforening og Formand for sammes jyske afdeling 1905-15, Æresrepræsentant 1915; Formand for Aarhus Turistforening fra 1902; Stifter og formand for lægernes kombinerede Syge- og Ulykkesforsikringsforening fra 1905; Repræsentant for Lægernes Hjælpeforening fra 1906; Medlem af Den alm. danske Lægeforenings Forsikringsudvalg 1903-07 og af dens stående udvalg til Massagevæsenets Ordning 1915; Formand for Massageudvalget fra 1916; Medlem af bestyrelsen for Aarhusbugtens Dampskibselskab 1910-15.

Anders Hvass Winge har vejen A.H. Winges Vej opkaldt efter sig.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XIV Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus