Christian Bang (1794-1870)

Fra AarhusWiki
Christian Bang

Købmand og oliemøller Christian Bang, medlem af Aarhus Borgerrepræsentation

Christian Bang var født i Vejle. Hans forældre var organist Mathias Bang og Ane Margrethe Torp. Christian Bang blev i 1824 gift med Pouline Bang f. Borum (1802-1875), datter af litteratus og købmand Peder Jespersen Borum og hustru Elisabeth Catharina Behr.


Købmand og oliemøller

Christian Bang stod i lære hos købmand H. F. Raae i Aarhus, hvor han lærte handel. I 1817 fik han arbejde som handelsbetjent hos købmand Thøger Kjersgaard, som var gift med faderens søster. Christian overtog Kjersgaards købmandsgård i Mejlgade 50 i 1828. Forinden da, i 1820, havde han taget borgerskab i Aarhus. I 1830 købte han oliepressen fra oliemøllen i Frederiksgade og flyttede firmaet til Mejlgade 50. Christian Bang fik i 1832 bevilling til at drive oliemølle og sæbesyderi. I gården bag ejendommen blev der fra 1832 presset oliefrø og raffineret olie til sæbefremstilling.


I 1834 boede der i hans hus i Mejlgade:

 • Christian Bang 40 Gift Kiøbmand
 • Pouline Borum 32 Gift hans Kone
 • Christian Bang 7 Ugift hans Søn,
 • Peter Marius Bang 5 Ugift hans Søn
 • Ane Magrethe Bang 3 Ugift hans Datter
 • Gertrud Maria Bang 82 Enke [Enke] efter Kiærsgaard
 • Christian Juel 19 Ugift Handelslærling
 • Theodor Stabell 17 Ugift Handelslærling
 • Ane Kerstine Borup 21 Ugift tjenestepige
 • Maren Rasmussen 33 Ugift tjenestepige
 • Jens Rasmussen 46 Ugift tjenestekarl
 • Lars Jensen 31 Ugift tjenestekarl

I Aarhus Stiftstidende annoncerede han sine varer: ”Jeg har herved den Ære i indeværende Olufsmarked at anbefale mig med et assorteret Lager af alle Mulige Sorter Colonial, Urtekram, Farver, og Maler Vare forsk. Sorter gode Vine, et Sortiment engelsk Steentøi el. Fajance, alle Sorter Jernvare, Staalarbeide og Nürnbergvare, fiin Portorico spunden Tobak i Ruller paa circa 4 Pd.m.fl. fine Tobakker, Eidammerost, Maetr. Saalelæder, Hampeblaar m.m. Reel Behandling saavel m.H. til Varenes Godhed som billigste Priser forsikkres. Christian Bang, paa Middelgaden.”

Christian Bang gik fallit i 1842, men kom oven på igen for så kun at opleve, at der udbrød brand i oliemøllen i 1850. Familien var ude, da branden startede, og de kom hjem til et flammehav. Oliemøllen nedbrændte men blev genopbygget.

Det politiske liv

I 1830 blev Christian Bang eligeret borger, og i 1838 blev han medlem af Borgerrepræsentationen. Han var formand indtil 1842, hvor han trak sig. I 1849 blev han valgt til borgerlig rådmand, hvilket han var indtil 1866, da han trak sig på grund af sit helbred. Christian Bang sad 1826 i Skolekommissionen, var 1841 på valg til Stænderforsamlingen og blev 2. suppleant; han var decisor i Velgørenhedsselskabet og en kort tid revisor i Århus Spare- og Lånekasse. 1851 valgtes han til forligelseskommissær og blev senere medlem af direktionen for Sindssygehospitalet. Han var justitsråd, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.


Medlem af eller byens repræsentant i ...

 • Komiteen til at anvise regninger 1838-42
 • Budgetkomiteen 1855, 1859, 1862-64
 • Kassekomiteen 1862, 1864-66
 • Komiteen for skolesager 1862
 • Overligningskommissionen 1864
 • Synsmand for mindre vandløb 1849

Da han trak sig, sendte kommunalbestyrelsen en deputation til ham for at sige tak for 40 års tjeneste for byen. Da han døde i 1870, overtog sønnen, Johan Christian Mathias Bang firmaet, som han havde drevet sammen med sin far siden 1851.

Litteratur og kilder

 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968.