Hans Rudolph von Scholten

Fra AarhusWiki

Hans Rudolph von Scholten (født 7. juni 1816, død 18. december 1895) var politimester og rådmand i Aarhus i perioden 1854-1866.

Hans Rudolph von Scholten blev student fra Sorø Akademi i 1836. Derefter læste han jura på Københavns Universitet og blev cand. jur. I 1844. Han blev derefter ansat som fuldmægtig ved Kronborg Birk. I 1849 blev han politiassistent ved Frederiksborg Birk. Samme år blev han ansat som kopist ved Københavns Politiret. Her blev han fuldmægtig i 1850. I 1852 blev han auditør ved hæren.

Scholten blev ansat som byfoged og politimester i Aarhus i 1853. Samtidig med jobbet som politimester var han også politiker og rådmand. Han blev kammerjunker i 1854 og ridder af Dannebrog i 1862. Han besad jobbet som politimester indtil 1866, hvor han blev udnævnt til byfoged i Hillerød og birkedommer i Frederiksborg Birk.

Privatliv

Scholten blev gift med Theodora Godskesen i 1851,

Henvisninger