Oscar Ditlev Emil Jørgensen (1860-1930)

Fra AarhusWiki
Oscar Ditlev Emil Jørgensen

Oscar Ditlev Emil Jørgensen (født 19. juli 1860 i København, død i 1930) var Stadsingeniør i Aarhus Købstad, hvor han blandt andet i 1896 af Aarhus Byråd blev bedt om at planlægge området syd for Banegraven.

Ridder af Dannebrog, cand. polyt. 1883.

Arbejdede under Københavns Vej- og Kloakvæsen 1884-87. Stadsingeniør i Odense 1888, Frederiksberg 1889-92. Fredericia 1893-94. Stadsingeniør i Aarhus fra 1894. I bestyrelsen for Stads- og Havneingeniørforeningen siden 1906; Formand i nævnte bestyrelse siden 1915. Fhv. formand for selskabet Polyhymnia. Ordfører for 2. sektion i Landsudstillingens (1919) Byggeudvalg. Af større arbejder: Omordning af Aarhus vandforsyning fra åvand til kildevand. Omordning af byens kloakforhold ved indførelse af w.c.-systemet. Udarbejdet bebyggelsesplaner for flere dele af byen osv.

Den første byplan for Aarhus i 1896

I 1874 havde byen fra Viby Sogn indlemmet området mellem den gamle banegrav og ud til, hvor Ingerslevs Boulevard løber. Dette område Frederiksbjerg var nu næsten udbygget, og derfor købte byen den 18. april 1896 Marselisborg Gods af indenrigsminister Hans Peter Ingerslev.

Tiden krævede, at byen påtog sig opgaven med at planlægge, hvor bebyggelse, veje og anden infrastruktur skulle placeres, og Byrådet bad derfor kommunens stadsingeniør Oscar Jørgensen om at komme med et forslag til ”En del af Aarhus By og Marselisborg Jorder, udkast til bebyggelse m. m.”, der reelt var den først byplan for Aarhus Købstad.

Byplanen blev behandlet i Byrådet i slutningen af 1896, hvor den blev afvist.

Jørgensen var optaget af datidens trafikale problemer, herunder hvordan den kommende trafik fra de nye boligområder i Mølleengen skulle afvikles. Han foreslog derfor en bro, senere kaldet Ewaldsbroen, over banegraven med videre forbindelse til Skanderborgvej, så beboerne i Mølleengen slap for omvejen omkring Vester Allé.

Oscar Ditlev Emil Jørgensen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?people=111026

Litteratur og kilderStadsingeniørens Kontor

Efterfulgte:
Peter Emil Sletting
Oscar Ditlev Emil Jørgensen
1894–1930
Efterfulgtes af:
Axel Jørgensen Rambøll