Axel Jørgensen Rambøll (1882-1950)

Fra AarhusWiki

Axel Jørgensen Rambøll var cand. polyt og ansat som stadsingeniør i Aarhus Kommune fra 1930-50.

Født 23. oktober 1882 i Odense, død i 1950.

Søn af snedkermester, laugsoldermand og lærer ved Teknisk Skole i Odense Nicolaj Henrik Jørgensen Rambøll (1853-1919) og hustru Rasmine Simonia Rasmussen (1855-1927). De boede på gården Ingersholm.

Gift 3. september 1915 med Anna Elisabeth Erichsen, f. i Horsens 23. marts 1891 som datter af rentier Søren A. Erichsen og Christine Nielsen. Sammen med sin hustru fik Axel Jørgensen Rambøll fik de to børn.

Rambøll blev student i 1901, cand.phil. i 1902 og cand.polyt i 1908.

Herefter arbejdede han kortvarigt i Hedeselskabet og Københavns Kommunes Tjeneste og et Par Aar i 2. Ingeniørdirektion, Jernbaneingeniør og Entreprenør. Fra 1921 Vejingeniør i Odense.

Dagrenovation i Aarhus under Rambøll

Da Rambøll besad embedet som stadsingeniør i Aarhus, skete der et markant fremskridt med den kommunale dagrenovation.

Forud for Rambølls virke deponerede man nemlig dagrenovation på forskellige lossepladser, og omkring 1910 blev det et overvejende problem. Det betød, at et behov for en forbrændingsanstalt begyndte at melde sig.

Axel Jørgensen Rambøll på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?people=111066

Litteratur og kilder


Stadsingeniørens Kontor

Efterfulgte:
Oscar Ditlev Emil Jørgensen
Axel Jørgensen Rambøll
1930–1950
Efterfulgtes af:
Bent Laage Hunø