Aarhus Forbrændingsanstalt

Fra AarhusWiki

Aarhus Forbrændingsanstalt

Opført i 1933 og del af Aarhus Belysningsvæsen.

Af de åbne byrådsforhandlinger fra 1931-32 fremgår det, at Belysningsudvalget i Aarhus Kommune indstillede et forslag om "Opførelse af en Forbrændingsanstalt for Dagrenovation samt Udvidelse af Elektricitetsværket" (Aarhus Byrådsforhandlinger for 1931-32 A, s. 114).

Behovet for en ny forbrændingsanstalt skulle bl.a. findes i den kendsgerning, at kommunens overenskomstaftale om Lossepladsen i Mølleengen fra 1. januar 1932 udløb. Samtidig var det af betydning, at Hammelbanen ville nedsætte prisen for transport, så affald fremadrettet kunne borttransporteres.

Belysningsudvalget fik endvidere, fremgår det af de lukkede byrådsforhandlinger, bevilliget studierejse(r) til henholdsvis England, Tyskland og Gentofte med henblik på besøg af lignende forbrændingsanstalter.

På mødet berettede borgmester H.P. Christensen om rejsen og systemerne, og i Byrådet var der bred enighed om, at Forbrændingsanstalten i Gentofte var den model, der ville passe bedst til behovet i Aarhus.

Kilder

Aarhus Byrådsforhandlinger for 1931-32 A

Aarhus Byrådsforhandlinger for 1931-32 B