Jacob Steenberg (1783-1875)

Fra AarhusWiki

Jacob Steenberg (født 2. juni 1783 i Øster Marie, død 7. august 1875), blev student i Rønne i 1800, uddannet cand. theol i 1805 og var Kordegn ved Aarhus Vor Frue Kirke i perioden 1807-1810 samt Lærer ved Friskolen i 1807, Kirkesanger og Skolelærer i Hyllested i Tillige Kirkesanger i 1810, Kateket ved Aarhus Domkirke og Overlærer ved Friskolen i 1818, Præst i Viby-T i 1830, entl. i 1865.

Privatliv

Jacob Steenberg er søn af Boelsmand Tobias Andersen Kaas og Bodil Kirstine Jensdatter, og blev 16. september 1808 med Cathrine Marie Svanekjær (født 6. februar 1787 i København, død 19. december 1858), Datter af Hattemager Lars Christensen Svanekjær og Charlotte Augusta Mumme.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Wiberg - Chr. Buur: "Folkeskoleundervisningen i Aarhus før 1814" 127, 129 - Chr. Buur: "Skoleliv og Skoleadministration i Aarhus 1814-1847" 219 - A.S.A.1914/114 - Hertel 1/XXIV.