Den fri Kristendomsskole

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Akvarel forestillende undervisning på friskolen i Grønnegade. Klassen består kun af drenge, og oppe ved tavlen står Lærer Michaelsen. Maleren har portrætteret sig selv, den unge mand til venstre, der bringer Lærer Michaelsen sin frokost. Maler Hans Frederik Meyer Visby (1839-1926), ca. 1860, Aarhus Stadsarkiv.

Den Fri Kristendomsskole blev oprettet af biskop Peder Jacobsen Hygom (1692-1764) i 1748. Skolen lå i Aarhus Hospitals østre fløj og i 1749 flyttede den til den vestre fløj. Skolen var særligt tiltænkt fattige børn, der havde svært ved at få pladser på borgerskolerne.

Byens natmand havde eksempelvis haft svært ved at finde en skole, der ville optage hans fire døtre, selvom fattigforordningen lovede gratis undervisning for alle børn. Byens seks skoleholdere nægtede børnene adgang. Derudover modtog magistraten klager fra skoleholdere, der både kunne berette om et faldende elevtal og manglende betaling fra børnenes familier. Mange af byens børn strejfede rundt og modtog således ikke undervisning.

For at imødekomme problemet oprettede biskop Peder Jakobsen Hygom derfor Den Fri Kristendomsskole, der tilbød gratis undervisning til byens børn. Skolen blev finansieret af lokale midler og var det offentliges tilbud til den jævne befolkning. Christian Danielsen Lange blev skoleholder.

Senere blev skolen kendt under navnet "Dom og Frue Sogns Fattigskole" og fra 1806 foregik undervisningen i hospitalets ladebygning. Fra 1814 skiftede skolen igen navn og hed nu "Friskolen i Grønnegade". Grønnegade var det nuværende Klostergade ud for Munkegade. Hospitalets ladebygning var skolens tilhørssted indtil den 1. november 1862. Her blev den nybyggede Paradisgades Skole taget i brug i stedet for. Ved overgangen flyttede friskolens lærere med, eksempelvis forsatte Johan Michaelsen (1823-1887), der havde været ansat ved friskolen i 1845-1887, ved byskolen i Paradisgade.

Litteratur og kilder

  • Gejl, Ib: Århus, byens historie 1720-1870, bind 2. Århus byhistoriske Udvalg, 1997