Carl Emil Secher (1818-1890)

Fra AarhusWiki

Købmand, manufakturhandler Carl Emil Secher - født 11. oktober 1818 på kærbygaard, Kasted - død 14. oktober 1890 i Aarhus.

Sechers forældre havde besiddet hovedgården Kærbygård ved Aarhus, men havde mistet deres formue i den store pengekrise i 1813. De døde begge, da han var barn, og han blev derfor formodentligt opdraget hos sin farbror, J.B. Secher på hovedgården Vedø på Djursland.

Emil Secher etablerede en manufaktur handel på hjørnet af Store Torv og Volden i 1842.

Han blev af translatør P. Holm senere beskrevet som en "stille, venlig mand, der saa vidt muligt holdt sig tilbage fra al offentlig Optræden".

Secher var i 1862 med til at stifte Aarhus Handelsforening for hvem han også kom i bestyrelsen for. Efter blot to år - i 1864 - overtog han formandsposten fra Johannes Magnus Mørk (1827-1889). I 1869 blev han afløst af Moritz Rudolph Koppel (1828-1901) på formandsposten. I 1871 forlad han foreningens bestyrelse.

I sit arbejde i handelsforeningen kæmpede Secher især for oprettelsen af en aftenskole, der skulle blive forløberen for byens senere handelsskoler. Secher sad fra 1858 også i Aarhus Bys Skolekommision. Derudover sad Secher også i Ligningskommisionen.

Secher arbejdede også tæt sammen med storkøbmanden Hans Broge (1822-1908) for opførelsen af Skt. Clemens Bro, der blev indviet i 1884.

Ved Sechers død i 1890 blev manufakturhandelen drevet videre af sønnen Niels Ancher Carl Secher (1850-1939).

Familie

Søn af Niels Ancher Secher (1777-1829) og Erasmine Secher (født Randrup) (1789-1829).

Bror til blandt andre købmand Hans Weinholt Secher (1816-1890.

Gift med Henriette Christiane Modeste Emilie Secher (født Røse) 18. november 1848 i Vor Frue Kirke.

Far til blandt andre overretssagfører Edvard Emil Secher (1862-1946) og Niels Ancher Carl Secher (1850-1939).

Litteratur & kilder

  • Aarhus Handelsforening 1862-1937. Aarhus Stiftsbogtrykkeri, 1937.