Edvard Emil Secher (1862-1946)

Fra AarhusWiki
Edvard Emil Secher 1862-1946

Overretssagfører Edvard Emil Secher

Født i Aarhus 26. Maj 1862 - Død 1946

Herredsfuldmægtig i Ning Herred 1888, Sagfører 1893, Agent for Statsanstalten for livsforsikring 1894, overretssagfører 1896. Revisor ved Nationalbankens filial 1898. Beskikkelse til udførelse af offentlige og beneficerede Sager 1910.

Næstformand og formand for juridisk Taxtforening i Aarhus 1907-11. Formand for Aarhus Domsogns huslejenævn 1916-17. Medlem af Bestyrelsen for juridisk forening i Aarhus 1910-13 og 1916. Formand for Foreningen af Agenter for Statsanstalten for livsforsikring 1916. Næstformand i Repræsentantskabet for Spare- og Lånekassen i Aarhus 1917. Formand for Aarhus sagførerforening 1919.

Familie

Søn af Carl Emil Secher (1818-1890) og Henriette Christiane Modeste Emilie Secher (født Røse).

Bror til blandt andre Niels Ancher Carl Secher (1850-1939).

Gift med Margrethe Jensen den 27. Oktober 1900.

Litteratur og kilder

- Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte X Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus