Moritz Rudolph Koppel (1828-1901)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Moritz Rudolph Koppel

Moritz Rudolph Koppel var manufakturhandler og senere sparekassedirektør i Aarhus samt medlem af Aarhus Byråd 16. maj 1870 til 31. december 1871. Han blev ridder af Dannebrog 1886.

Født 29. juni 1828 i Assens, død 26. januar 1901 i Aarhus.

Søn af købmand Moses Koppel og hustru Betty Wulff.

Gift 1. gang 30. april 1856 i Hamburg med Mine Wulff, født 28. marts 1834 i Hamburg, død 12. december 1858 i Aarhus.
Gift 2. gang 21. maj 1861 i Tarup, Taulov sogn, Vejle amt, med Laurine Falkner, født 12. oktober 1838 i Middelfart, død 18. april 1920 i Aarhus, datter af slagtermester, senere proprietær Benjamin Falckner og hustru Ane Sophie Conradsen.

Karriere

Moritz Rudolph Koppel var i lære og blev senere udlært hos manufakturhandler Julius DessauerStore Torv 8 i Aarhus.

I 1855 overtog han læremesterens forretning, som han derefter drev til 1873, hvorefter han gik over til kun at handle en gros. Denne gren af virksomheden blev i 1886 købt af Joh. Tarliong. Ved siden af sin manufakturhandel synes Koppel også at have interesseret sig for omsætning af værdipapirer.

I årenes løb kom han til at beklæde adskillige tillidsposter i byen.

Koppels tillidsposter

I 1868-71 var Koppel formand for Aarhus Handelsforening, hvis ledelse han afstod i utide på grund af en skarpt udtalt uenighed med Hans Broge, der ønskede, at foreningen skulle udvise mere initiativ.

I 1871 var han en af medstifterne af Aarhuus Privatbank, og han blev den første formand for bankens repræsentantskab.

Ved Jydsk Handels- og Landbrugsbanks oprettelse i 1874 indtrådte Koppel i denne, og da den kort efter blev overtaget af Københavns Handelsbank, fortsatte han som tilsynsførende.

Sin hovedindsats for de århusianske pengeinstitutter kom Koppel dog til at yde i Spare- og Laanekassen. Efter 1878 blev han kassens administrerende direktør og fungerede som sådan til sin død.

Koppel havde herudover formandsplads i Aarhus Teaters første repræsentantskab, hvortil han blev valgt i 1897. Han var i den forbindelse, initiativtageren til den nye teaterbygning.

Koppel hørte til de borgere, der om sommeren boede på landet i Brabrand. I 1872 erhvervede han ejendommen "Nøjsomhed" ved Silkeborg, hvis have især havde hans interesse. Han både solgte og udstillede frugter derfra.

Byrådet

I Aarhus Byråd blev han indvalgt ved suppleringsvalget 16. maj 1870 i stedet for J.U. Gerdes. Han havde kun sæde i rådet til periodens udløb januar 1873.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder