Jens Ulrik Gerdes (1818-1897)

Fra AarhusWiki
Jens Ulrik Gerdes

Købmand, grosserer Jens Ulrik Gerdes, medlem af Aarhus Byråd 7. januar 1867 - 21. april 1870.

Født 4. januar 1818 i Kalundborg, død 10. april 1897 på Løvballegård, Hatting sogn, Vejle amt. Forældre: Herredsfuldmægtig og købmand Jens Chr. Gerdes og hustru Johanne Margrethe Bøjesen. Gift 6. november 1846 i Hühnerau i Schlesien med komtesse Constance von Fromberg, født 23. august 1827 i Hühnerau i Schlesien, død 16. august 1904 i Aarhus, datter af baron von Fromberg og hustru Modeste Röse.

Ægteskabet var ikke en dans på roser, for det siges at hun inden ægteskabet med J.U. Gerdes havde været forlovet med en tysk officer, men hendes forældre mente ikke forholdet var godt nok, så hun blev tvunget til at tage den velhavende danske købmand i stedet.

Offentligheden

Jens Ulrik Gerdes stod i lære hos J.F.W. Røse i Aarhus. Efter sin læretid gik han i kompagniskab med Bernhard Røse, der var søn af J.F.W. Røse. De overtog i 1844 noget af Bernhard Røses fars købmandsforretning. Samarbejdet mellem dem fungerede godt og gnidningsløst, men det var deres koner der gjorde, at samarbejdet måtte ophøre.

Lille Torv 2

I 1855 købte Gerdes købmand Harboe Meulengrachts gård, der lå på Lille Torv 2, hvilket kostede ham 32.000 rigsdaler. Meulengrachts bygninger på Lille Torv bestod af købmandsgården fra 1816, pakhus Badstuegade 1, fra 1809 og den lave bygning mellem de to. Der var en pause i byggeriet efter pakhusets opførelse på grund af økonomiske krisetider under Napoleonskrigene. Pakhuset blev benyttet til at opbevare de varer, Meulengrachts skibe sejlede hjem fra nær og fjern. Bygningen blev senere ombygget og tilføjet balkon af J.U. Gerdes. Købmandsgården blev fredet i 1970.

I folkemunde blev forretningen kaldt "Gerdes gård". Under den tyske besættelse i 1864 havde den kommanderende preussiske general Vogel von Falckenstein sit hovedkvarter der. Men opholdet måtte ikke have været særligt behageligt for generalen. Årsagen var, at fru. Gerdes opfattede sig selv som dansker og derfor lærte hun sin søn fædrelandssange, som han gik rundt og sang. Efter krigen kom der nyt besøg til J.U. Gerdes; denne gang meget fornemt. Det var Christian IX og dronning Louise, der logerede der for en stund. Ved deres afsked fik J.U. Gerdes en kostbar gulddåse og fru Gerdes et guldarmbånd af dronning Louise.

J.U. Gerdes blev tysk og portugisisk vicekonsul. Alt så ud til at gå godt for ham, men han gik dog fallit i 1870, hvorfor han bad sig fritaget for sit hverv på Rådhuset i 1870, hvilket blev godkendt. Men J.U. Gerdes var en god og flittig købmand, så inden sin død havde han vendt fallitten til en formue.

Litteratur og Kilder