Badstuegade 1

Fra AarhusWiki
Badstuegade 1 med forbindelsesbygningen til Det Meulengrachtske Palæ Palæ i baggrunden, 1975. Fotograf: Poul Pedersen.
Indlæser kort...

Badstuegade 1 er en adresse på Badstuegade i Aarhus Midtby.

Bygningen på adressen blev opført i 1809 af købmanden og justitsråd Harboe Meulengracht. Bygningen blev opført som et pakhus til købmandsforretningen. I 1816 opførte Harboe Meulengracht Det Hvide Palæ, også kaldet Det Meulengrachtske Palæ, som kom til at ligge på Lille Torv 2.

På grund af de økonomiske problemer i forbindelse med Napoleonskrigene i starten af 1800-tallet blev byggeriet af Det Hvide Palæ forsinket i forhold til pakhuset. Det stod derfor færdigt først, og blev blandt andet benyttet af de spanske hjælpetropper, som var udstationeret i Aarhus. De afventede ordre til at invadere Sverige sammen med den danske hær og skulle derfor forsørges imens. Derfor blev de indkvarteret i Harboe Meulengracht's nyopførte pakhus.

Da Det Hvide Palæ blev opført, blev bygningen derfor forbundet med pakhuset via en lavere bygning.

Fredningen

Pakhusets fredning i 1970 blev blandt andet begrundet med, at bygningen har en høj kulturhistorisk værdi, fordi den er et eksempel på, hvordan en stor købmandsgård opbevarede korn og andre varer. Bygningen er en vigtig brik i fortællingen om Aarhus by og livet omkring de store købmandsgårde.

Bygningen indeholder eksempelvis endnu en række støbejernsvinduer, pakhus-åbninger og hejsekviste. Hejsekvisten mod gården har bevaret sin hejsebom, og på loftet findes et ældre hejseværk, der alt sammen giver et indblik i, hvordan gods blev transporteret til og fra pakhuset.

Tiden før pakhuset

Matriklens historie kan føres tilbage til den første brandtaksation fra 1761. Her fremgår det, at der lå en bindingsværksgård på matriklen, hvor pakhuset ligger i dag. Bindingsværksgården blev ejet af Laurs Pedersen Veng og bestod af et sidehus på 10 fag og et gadehus på to etager og et baghus på én etage.

I 1770'erne boede hattemager Anders Jørgensen i en del af gården, mens en anden del var beboet af hattemager Knud Andersen. Begge har formentlig drevet deres forretning på adressen. I 1790 solgtes gården videre til kokken Søren Loft, og i brandtaksationen for 1801 kan man læse, at gården på dette tidspunkt bestod af et forhus på 10 fag med to etager og en seks fags udbygning. Den var bygget af egebindingsværk og havde fire jernkakkelovne med kølleskorsten og maltkølle. Gården havde desuden en indemuret kobberkeddel med et mæskekar og bestod ydermere af en kælder på under 3 fag, et baghus på 6 fag, en kostald og et brændehus.

I 1809 overtog købmand Harboe Meulengracht matriklen. Den gamle købmandsgård blev revet ned, og pakhuset blev opført. I brandtaksationen fra 1811 beskrives pakhuset som et massivt grundmuret hus på 15 fag og 2 etager.

Badstuegade 1 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Badstuegade 1

Kilder og litteratur

  • Preben Rasmussens Samling.
  • Sejr, Emanuel: Gamle Aarhus' Gader, 1960.