Badstuegade

Fra AarhusWiki
Marcus Bechs gård i Badstuegade. Gården blev revet ned i 1915 til fordel for Borgporten-byggeriet.

Badstuegade ligger i latinerkvarteret, mellem Store Torv og Klostergade, kun afbrudt af Rosensgade og Pustervig Torv og munder ud i Borggade. Navnet har gaden haft siden 1400-tallet.

I gaden fandtes badstuer, som blandt andre Kong Hans (1481-1513) besøgte. I 1796 kaldtes den Badstuestræde.

Første del af Badstuegade grænser på øst-siden op til byggeriet Borgporten.

Ejendomme

 • Badstuegade 1 (se særskilt artikel)
 • Badstuegade 1A, 1B, 1C og 1D: En del af "Det Meulengrachtske Palæ" med adresse på Lille Torv 2.
 • Badstuegade 1E, 1F og 1G, 1H og 1K: Pakhus med mansardtag bygget i 1809 med tilhørende lav forbindelsebygning til "Det Meulengrachtske Palæ".
 • Badstuegade 3: Oprindeligt opført for Meulengracht i 1827. Café Jorden holder til i stueetagen.Husets senere ejer, major Fr. Rosenkrants lod i 1857 et baghus bygge blandt andet med spor fra senklassicismen. Huset fik endvidere i 1899 en butiksfacade indbygget for slagtermester P.M. Jensen. Der er også en nuværende portudhugning, som restauratør P.M. Jensen i 1936 fik udført af en arkitekt ved navn O. Sahl.
 • Badstuegade 4: En del af Borgporten.
 • Badstuegade 5-7: Brdr. Vorbecks Ejendom fra 1937.
 • Badstuegade 8: Opført i 1877 for hattemager L. C. Sengebusch.
 • Badstuegade 9: Nuværende bygning opført i 1816 for enken af tobaksfabrikant H. Fr. Wilhelm.
 • Badstuegade 10: Opført for skomager N. Baes i 1874.
 • Badstuegade 11: Huset blev opført for og af tømrer J. Rasmussen i 1869.
 • Badstuegade 12-14: Opført af murermester A. Nielsen 1877-1878.
 • Badstuegade 15: Opført for skomagermester S. Christensen Wistrup i 1899.
 • Badstuegade 16: Opført 1911-1912.

Litteratur og kilder

 • Den indre by Århus. Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer. Århus kommune. Magistratens 2.afdeling. Århus (kommune). Udvalget for bygnings- og miljøbevaring