Badstuegade

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Marcus Bechs gård i Badstuegade. Gården blev revet ned i 1915 til fordel for Borgporten-byggeriet.

Badstuegade er en af Aarhus' ældste gader og ligger i Latinerkvarteret. Den ligger mellem Store Torv og Klostergade, kun afbrudt af Rosensgade og Pustervig Torv, og efter Klostergade fortsætter vejforløbet som Borggade. Navnet har gaden haft siden 1400-tallet.

I senmiddelalderen har der været en eller flere badstuer i gaden, og deraf navnet. En badstue kunne være en brandfarlig indretning og blev derfor placeret, hvor der var vand til en evt. brandslukning, og det var der i den udenforliggende voldgrav. Badstuen blev benyttet af kong Hans i 1487, da det af hans regnskabsbøger fremgår, at han betalte '28 skilling for det tyske øl, der var uddrukken i badstuen i Aars, da kongen badede der'. Badestuerne blev nedlagt i 1500-tallet, fordi myndighederne anså dem for arnesteder for kønssygdomme.

Da gaden blev anlagt i 1400-tallet, løb den på ydersiden af vikingebyens fæstningsvold og har øjensynligt været ganske smal, da den blev benævnt Badstuestræde. Den store købmandsgård fra 1593 i renæssancebindingsværk, der lå ved Borgporten, blev nedtaget i 1915 og senere genopført i Den Gamle By. I stedet byggede man her i 1915-1916 byens første indkøbscenter med otte butikker på hver side af den overdækkede arkade.

Ejendomme

 • Badstuegade 1: Herunder Badstuegade 1A, 1B, 1C og 1D, der er en del af "Det Meulengrachtske Palæ" med adresse på Lille Torv 2 og Badstuegade 1E, 1F og 1G, 1H og 1K, der er et pakhus med mansardtag bygget i 1809 med tilhørende lav forbindelsebygning til "Det Meulengrachtske Palæ".
 • Badstuegade 3: Oprindeligt opført for Harboe Meulengracht i 1827. Café Jorden holder til i stueetagen. Husets senere ejer, major Fr. Rosenkrantz lod i 1857 et baghus bygge blandt andet med spor fra senklassicismen. Huset fik endvidere i 1899 en butiksfacade indbygget for slagtermester P.M. Jensen. Der er også en nuværende portudhugning, som restauratør P.M. Jensen i 1936 fik udført af en arkitekt ved navn O. Sahl.
 • Badstuegade 4: En del af Borgporten (nuværende adresse Store Torv 18).
 • Badstuegade 5-7: Brdr. Vorbecks Ejendom fra 1937.
 • Badstuegade 8: Opført i 1877 for hattemager L. C. Sengebusch.
 • Badstuegade 9: Nuværende bygning opført i 1816 for enken af tobaksfabrikant H. Fr. Wilhelm.
 • Badstuegade 10: Opført for skomager N. Baes i 1874.
 • Badstuegade 11: Huset blev opført for og af tømrer J. Rasmussen i 1869.
 • Badstuegade 12-14: Opført af murermester A. Nielsen 1877-1878.
 • Badstuegade 15: Opført for skomagermester S. Christensen Wistrup i 1899.
 • Badstuegade 16: Opført 1911-1912.
 • Badstuegade 18

Badstuegade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Badstuegade

Litteratur og kilder

 • Den indre by Århus. Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer. Århus kommune. Magistratens 2.afdeling. Århus (kommune). Udvalget for bygnings- og miljøbevaring
 • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018