Mine Koppel (1834-1858)

Fra AarhusWiki
Mine Koppels gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. Gravstenen er så forvitret at man ikke længere kan se inskriptionen med det blotte øje. Ved nærmere undersøgelse afsløres det dog, at der står:

"TIL MINDE OM
MIN DYREBARE HUSTRU
MINE KOPPEL
FØDT D 28 MARTS 1834
DØD D 11 DECEMBER 1858
SOV SØDT I FRED"

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Mine Koppel f. Wulff var en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født den 28. marts 1834 i Fåborg, død den 11. december 1858 i Aarhus.

Gift med købmand Moritz Rudolph Koppel den 30. april 1856 i Hamborg. Sammen fik de to døtre, hvoraf den ældste var knap to år, da Mine Koppel døde.

Med en mand som Moritz Rudolph Koppel var Mine Koppel blevet fornemt gift. De boede sammen i mandens gård på Store Torv 8, som han havde overtaget efter købmand Julius Dessauer. Udover deres børn boede de også sammen med Moritz Rudolph Koppels mor samt andre slægtninge, handelsbetjente, handelslærlinge og tjenestefolk.

Dette nåede Mine Koppel dog ikke at nyde længe, da hun døde efter kun 2,5 års ægteskab den 11. december 1858.

Mine Koppel er begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Mine Koppel på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Mine Koppel

Litteratur og kilder