Martin Niels Reimers

Fra AarhusWiki
Martin Niels Reimers

Apoteker Martin Niels Reimers, født d. 2. juli 1874 i Aabenraa, død 7.marts 1963 i Skåde ved Aarhus.

Student (Aarhus) i 1892. Exam. pharm. i 1895. Cand. pharm. og Cand. phil. i 1897. Ophold i Halle A/S Berlin og Paris 1897-1900. Doktor ved Paris' universitet (Les Quinquinas de culture) 1900. Medhjælper på Løveapoteket 1900-1902, som hans far ejede. Apoteker sammesteds fra 11. juni 1902. Formand for Apoteker-Kredsfoeninge for Randers, Aarhus og omegn fra 1908. Medlem af bestyrelsen for Danmarks Apotekerforening fra 1909, Aarhus Museums kunstafdeling fra 1909, Turistforeningen fra 1908-1920 og for Arveprinsesse Carolines Børneasyl fra 1906. Korresponderende medlem af Sociètè de Pharmaciè de Paris.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XVIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus
  • Erik Dam: Aarhus Løveapotek, 1896

Links

M.N. Reimers på Gyldendals Store Danske