Julius Høegh-Guldberg (1779-1861)

Fra AarhusWiki
Julius Høegh Guldberg med den anden kone Cathrine Friis og to børn

Oberst, udskrivningschef Julius Høegh-Guldberg medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 3. januar 1840 - 8. januar 1852. Formand 1842-43. Ridder af Dannebrog 1809, Dannebrogsmand 1859.

Født 4. april 1779 i København, død 30. november 1861 i Aarhus.

Forældre: statsminister, Stiftamtmand Ove Høegh Guldberg og hustru Lucie Emmerentze Nørlem. Gift 1. gang 22. februar 1805 i Aarhus med Margrethe Pallene Hahn, født 16. maj 1782 i Aarhus, død 1. september 1835 i Aarhus, datter af landfysikus, dr.med. Johan Christopher Ditlev Hahn og hustru Mette Sophie Bering. Gift 2. gang 29. maj 1841 i Aarhus med Cathrine Johanne Emilie Friis, født 21. juni 1813 i Odense, død 18. juli 1899 i Aarhus, datter af fhv. stabskaptajn, bogholder Johan Christopher Gotthold Friis og hustru Jensine Nielsine Engelsted.


Høegh-Guldbergs initiativer

Han tog i 1821 initiativ til oprettelse af Aarhus Stiftsbibliotek. Gennem årene etablerede han en stor samling oldsager, som han senere skænkede til det historisk-antikvariske selskab, der blev begyndelsen til Forhistorisk Museum i Aarhus.

Høegh-Guldberg sad i bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Børneasyl og var aktiv i arbejdet med Prins Frederik Ferdinands Tegneskole, forløberen for Aarhus Teknisk Skole. Han var også med ved oprettelsen af Spare- og Lånekassen.

I 1825 lejede han af kommunen de såkaldte "Folddumper" uden for Studsgades Port, og beplantede dem de følgende år. Dette blev begyndelsen til anlægget Vennelystparken, som blev kaldt "Guldbergs have".

Politik

Fra 1840-1852 var han medlem af Borgerrepræsentationen i Aarhus. Som medlem af heraf skrev han referater af møderne til brug for Aarhuus Stiftstidende, hvilket var første gang man offentliggjorde oplysninger fra disse møder.

Høegh-Guldberg blev også fattigforstander i byen og medlem af Skovkommissionen.

Medlem af eller repræsentant i...

Litteratur og Kilder