Peter Bernhard Fenger (1845-1922)

Fra AarhusWiki
Peter Bernhard Fenger

Skolebestyrer Peter Bernhard Fenger, medlem af Aarhus Byråd 6. januar 1882 - 31. december 1893 for Højre.

Født 13. juni 1845 i Lynge præstegård, Lynge sogn, Sorø amt, død 18. marts 1922 i København. Forældre: Sognepræst Johannes Ferdinand Fenger og hustru Marie Magdalene Boesen. Gift 2. august 1873 med Jessine Frederikke Petersen, født 11. oktober 1847 på Barfredshøj, Reerslev sogn, Københavns amt, død 12. marts 1919 i København, datter af godsejer Carl Friederich August Petersen og hustru Charlotte Margrethe Dorph.  

Fenger Skole

Fenger blev uddannet cand.theol. 1870 og overtog i 1872 cand.theol. H.E. Meylings private skole i Klostergade 14. I 1874 opnåede Fenger tilladelse til at afholde realeksamen og elevantallet steg efterhånden fra 60-70 til et par hundrede. Tre år senere købte han for 31.000 kr. ejendommen Nørrebrogade (senere Nørreport) 6. Skolens navn, som hidtil havde været Cand. Fengers private Realskole, blev derefter Aarhus private Realskole.

Andre poster

Fenger var medlem af den første bestyrelse for Danmarks Realskoleforening og udnævntes senere til foreningens æresmedlem. Han var en livlig natur, alsidigt interesseret og kom hurtigt ind i byens offentlige liv, blev formand for Polyhymnias bestyrelse, formand også for Aarhus Gymnastikforening og for Ungdomsskolen for Legemsøvelser, ligesom han indvalgtes i bestyrelsen for Aarhus Borgerlige Skydeselskab. Sammen med sin svoger, overretssagfører Schwenn, og overlærer Kleisdorff dannede han en Århus-kreds af Samfundet for Almenoplysningens Fremme. Fenger var 1882-93 medlem af Aarhus Byråd og var som medlem af Fattigudvalget med til at udarbejde et nyt reglement for fattigvæsenet, ligesom han »med personlige ofre af tid og umage« arbejdede ivrigt med på en »rationel plan« for driften af Riis Skov. Han kæmpede drabeligt mod legaliseret prostitution, og det skyldtes væsentligt Fenger, at et »reglement for offentlige fruentimmer« ikke blev vedtaget af byrådet. I alle skolespørgsmål hørtes Fengers indlæg naturligvis med interesse: Der var »altid noget gedigent i hans betragtninger«. I 1910 solgte Fenger sin skole til skoleinspektør B.A. Brandt og bosatte sig i København. Der holdtes afskedsfest for ham i skolegården, og gamle elever hyldede ham ved en fest i Polyhymnia, hvor translatør Peter Holm overrakte ham en adresse og en gave. - Titulær professor. Ridder af Dannebrog.  

Medlem af eller repræsentant i...

Litteratur og Kilder