Rasmus Frederik Christian Nellemann (1836-1919)

Fra AarhusWiki
Rasmus Frederik Christian Nellemann

Forligsmægler, auktionsholder Rasmus Frederik Christian Nellemann, medlem af Aarhus Byråd 6. januar 1879 - 31. december 1884 for partiet Højre. Kancelliråd.

Født 4. februar 1836 i Holstebro, død 1. juli 1919 i Aarhus.

Søn af kancelliråd, byskriver og rådmand Niels Nellemann og hustru Isidore Christine Schierbeck.

Gift 27. oktober 1870 i Thisted med Caroline Amalie Bertelsen, født 12. april 1841 i København, død 9. maj 1909 i Aarhus, datter af justitsråd, amtsforvalter Jens Christian Hansen Bertelsen og hustru Henriette Christiane Mulvad.

Opvækst og karriere

Nellemann tilbragte det meste af sin barndom i Thisted, hvor faderen var byskriver. Han nåede dog at få sine sidste skoleår i Aarhus, efter at faderen havde overtaget stillingen som byfoged og byskriver her. I 1856 blev Nellemann exam.jur., og efter et par år som fuldmægtig ved Thisted amt vendte han tilbage til Aarhus, hvor han fik ansættelse på faderens kontor. I 1869 forlod han denne stilling, og samme år var han med til at starte Auktionsfirmaet 'Nellemann & Thomsen'. Som auktionsholder virkede han i den følgende menneskealder, og han nåede i denne periode takket være sine diplomatiske egenskaber og sit vennesæle ydre at blive usædvanlig afholdt i vide kredse.

Foreningslivet

I 1886 indvalgtes han i Velgørenhedsselskabets bestyrelse, og han var en årrække formand her. I bestyrelsen for Spare- og Laanekassen i Aarhus sad han fra 1881, og hans indsigtsfulde arbejde i forbindelse hermed gjorde ham i 1902 til administrerende direktør, en post, han besad helt til 1917.

Politik

Med den udbredte tillid, Nellemann nød, var det kun naturligt, at han også indvalgtes i byrådet. Han deltog i arbejdet her fra 1879 til 1884.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Kommissionen for borger- og almueskolevæsenet 1868
  • Kirkeinspektionen for Domsognet og Frue sogn 1868
  • Forligskommissionen for Århus amts 1. forligskreds 1868-99
  • Skatteligningskommissionen 1872-77
  • Udvalget for fattigvæsenet 1879-84
  • Sygehusudvalget 1879-84
  • Voldgiftsmand for jagtafløsningen 1880-83

Litteratur og Kilder