Niels Nellemann (1793-1867)

Fra AarhusWiki
Portrætfoto af Niels Nellemann. Fotograf Johan Emilius Bøgh, 1854, Den Gamle Bys billedsamling.

Niels Nellemann (født 24. september 1793, død 16. december 1867) var rådmand i Aarhus i perioden 1854-1867.

Han var tillige underkancellist i 1820, kancellisekretær i 1825, protokolsekretær i HR. i 1827, byfoged i Holstebro samt herredsfoged i Hjerm og Ginding Herreder i 1831, byfoged og auktionsdirektør i Thisted samt herredsfoged i Hillerslev og Hundborg Herreder i 1838.

Han blev kancelliråd i 1840 og rådmand samt by- og rådstueskriver i Aarhus fra 7. november 1854.

Privatliv

Niels Nellemann blev født 24. september 1793 i Faaborg, blev student ved privat dimittering i 1813 og uddannet cand. jur. 1817.

Han var gift med Isidore Skierbeck (død 28. oktober 1890).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941.
  • Juridisk Stat 1881.