Marinus Meden (1827-1902)

Fra AarhusWiki
Marinus Meden

Marinus Meden (født 22. oktober 1827 i Holstebro, død 29. april 1902 i Aarhus) var købmand og byrådsmand i Aarhus, og med til at grundlægge træhandelsvirksomheden der senere skulle blive til Aarhus Tømmerhandel.

Forældre: drejermester Knud Meden og hustru Ane Petrine Skovgaard. Gift med Hanne Petrea Olivia Ravn, født 5. august 1840 i Slagelse, død 25. september 1910 i Aarhus, datter af kobbersmed Ole Christian Ravn og hustru Petrea Margrethe Lisberg.

Karriere

I 1852 etablerede den 25-årige Meden sig sammen med købmand B. N. Hjelm i Aarhus. Deres forretning, som var baseret på handel med oplandets landbrugere, omfattede efter datidens skik mange slags varegrupper. Blandt de vigtigste artikler var tømmer, kolonial, korn og foderstoffer. Medens udprægede handelstalent og initiativrigdom gjorde dog snart kompagniskabet ubekvemt for ham, og i 1854 ophævedes det, hvorefter han fortsatte for sig selv. Hans dygtighed gav forretningen voksende omsætning og overskud, hvilket gjorde det muligt for ham i 1874 tillige at etablere sig som storlandbruger.

Aarhus Tømmerhandel

I 1875 var han endvidere med ved oprettelsen af Aarhus Damp- Save- og Høvleværk sammen med købmænd som H. Jørgensen og Petersen & Matzen. Efterhånden fik hans egen handel med træ et så stort omfang, at han i 1879 besluttede at afhænde den øvrige del af virksomheden. Idet Meden således med Aarhus Tømmerhandel helligede sig handelen med bygningsartikler og trælast, opstod Århus' første specialforretning i denne branche. I 1896 overdrog han virksomheden til J.M. Jacobsen og Peter Petersen, der siden med fremsyn forstod at drive den videre.

Foreningslivet

Det offentlige liv havde ingen synderlig tiltrækning for Meden, men det omdømme, hans faglige dygtighed gav ham, og hans interesse for lokale forhold førte ham alligevel ind i Aarhus Borgerlige Skydeselskab og i Aarhus Handelsforening, hvor han i den sidstnævnte var medlem af bestyrelsen 1867-69. Endvidere var Marinus Meden medlem af Aarhus Byråd i to perioder fra 6. januar 1879 til 31. december 1890.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder

  • "Fra Aarhus Stift", Dødsfald. Aarhus Stiftstidende 29 april 1902.