Peter Petersen (1862-1945)

Fra AarhusWiki
Peter Petersen

Ridder af Dannebrog, tømmerhandler, konsul Peter Petersen medlem af Aarhus Byråd 1. april 1925 - 31. marts 1933 for Venstre.

Født 2. januar 1862 i Nisset, Grauballe, Svostrup sogn, Viborg amt, død 1. januar 1945 i Århus. -

Søn af smedemester P. Petersen. - Gift 1. gang med Ane Johanne Nielsen, født 7. november 1863 i Stjær, død 30. juni 1901 i Århus. Gift 2. gang 3. august 1902 i Århus med Anna Kristine Djørup, født 27. august 1881 i Stege, død 2. maj 1938 i Århus.  

Karriere

Peter Petersen, der var født på Silkeborgegnen, kom i 1877 i tømrerlære i Silkeborg og gik på byens tekniske skole. I 1884 kom han til Århus. Her overtog han sammen med J.M. Jacobsen i 1896 M. Medens tømmerhandel, der lå ved Mejlgades Port mellem Mejlgade og Knudriisgade, og som nu fik navnet Aarhus Tømmerhandel. I de følgende år blev Petersen en af de førende inden for tømmerbranchen i Århus.  

I 1896 var Jacobsen og Petersen medstiftere af Århus Aktie Damp-, Save- og Høvleværk (fra 1918: Århus Savværk), der kom til at ligge ved siden af tømmerhandelen. Petersen var fra starten medlem af bestyrelsen og blev senere formand, en post, han bevarede resten af livet.  

Efter den store Mejlborg-brand i 1899, der opstod på tømmerpladsen, flyttedes begge virksomheder til Randers Landevej (nuv. Nørrebrogade), hvor savværket blev placeret på dets nuværende areal, medens tømmerhandelen fik plads lige nord herfor på begge sider af vejen. I 1905 blev Niels Barnow optaget som medindehaver i Aarhus Tømmerhandel, og 1914-15 overtog han og hans svoger firmaet.

Tillidshverv

Petersen fik tildelt flere tillidshverv. Han var medlem af bestyrelserne for Århus Grundejerforening 1904-38, formand 1930-38, senere æresmedlem, for Fællesforeningen af jydske Grundejerforeninger i en årrække fra 1920 og for Købmands- og Håndværkerbanken 1915-44, formand 1926-44. I 1906 blev Petersen udnævnt til spansk konsul. Der havde ikke tidligere været et spansk konsulat i Aarhus.[1] Fra 1908 var han frimurer som medlem af logerne »St. Clemens« og »De fire roser«. I det kommunalpolitiske liv gjorde Petersen sig gældende som venstremand. Han var ligningsmand i Århus nordre kreds 1904-06, og i byrådet sad han - valgt på borgerlige fælleslister - fra 1913 til 1933, da han faldt for aldersgrænsen. I byrådet repræsenterede han grundejernes og venstres interesser. Han var også medlem af bestyrelsen for Århus Venstreforening 1915-16 og 1919-30, formand 1920-30, og for Århus Amtstidende i en årrække. I 1922 var han medstifter af A/S Århus Emballagefabrik, og han var formand for bestyrelsen fra grundlæggelsen til 1929. Petersen »virkede ofte lidt tør og knirkende, men ejede et rigt lune, der til tider kunne være helt charmerende«. - Ridder af Dannebrog.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale
  1. Aarhus Stiftstidende. Spansk konsulat oprettet i Aarhus. 27-09-1906.