Gudenåcentralen An/S

Fra AarhusWiki

Selskab hvor Aarhus Kommune er medejer. Selskabet blev stiftet med det formål, at at udnytte den af ministeriet for offentlige arbejder i henhold til lov af 20. marts 1918 meddelte koncession på anlæg og drift af en vandkraftcentral ved Tange samt et mindre værk ved Kongensbro.

Selskabet har endvidere en bestyrelse på ni medlemmer, der vælges af en generalforsamling ved forholdsvalg efter den såkaldte "d´ Hondtske metode".

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1998 (14. udgave)