Mejlborgbranden

Fra AarhusWiki
Mejlborg under opførsel i 1897

Mejlborg blev opført mellem 1896-98 på hjørnet af Kystvejen og Mejlgade. Huset havde et meget herskabeligt ydre med spir. Lejlighederne var også store herskabslejligheder med udsigt over bugten.

I bygningen stueetage lå en restaurant, der blev udlejet til restauratør Christian Madsen. I forbindelse med caféens åbning, den 24. december 1897, udsendte ejeren denne annonce i Århus Stiftstidende: ”Café "Meilborg"... aabnes Fredag den 24. December og anbefales til det høitærede Publikums Velvillie. Ærbare Chr. Madsen”

Branden og slukningen

Mejlborgs brand i 1899

Den 18. august 1899 brød en stor brand ud i Mejlgade. Ilden begyndte i Jacobsen & Petersens tømmerplads og spredte sig til de nærliggende bygninger. Til trods for at man forsøgte at slukke branden brændte mange bygninger ned. Det var også den skæbne der tilfaldt Mejlborg som brændte ned i den store brand. Brandvæsnet og soldater fra byens garnisoner blev sat ind, men til trods for alle deres forsøg på at slukke branden lykkes det ikke. Der var dog delte meninger om hvor god deres indsats reelt havde været, da der gik rygter i byen om at mindst 40 soldater var blevet ”puttet i bøtten” for at have taget for sig af vinen i Cafe Mejlborg. Samme aften skrev direktøren for Købstædernes Brandforsikring til kontoret i København: ”Stor ildebrand heri Byen i dag, Skaden meget betydelig”. I alt brændte 19 bygninger ned, heraf 14 i Mejlgade.

Dagen efter branden

Dagen efter branden tog mange aarhusianere turen ud langs Kystvejen for at se ruinerne efter den store brand. Det var kun Mejlborgs ydre mure der stod tilbage. Mange af beboerne havde fået reddet nogle af deres ejendele, som dagen efter stod langs vejen.

Mejlborgs brand var den helt store nyhed i avisen lørdag den 19. august 1899. I de fem spalter der stod om branden kunne man blandt andet læse: ”Da Ilden var Herre i Aarhus. I mange af de kommende Aar vil Fredagen den 18de August 1899 staa som en Mærke i Aarhusborgernes Bevidsthed, og Dagen vil blive mindet af de Folke, som vil beskrive Byens Historie og dens Fremgang i de kommende Tider. Den vil blive mindet som den Dag, paa hvilken Værdier for ca. 1½ Million Kr. i Løbet af ganske faa Timer gik op i Luer, og den Dag, paa hvilken Byens stolteste Bygning blev forandret til en Hob af Grus og Aske.”

Artikel antydede at det måske var nogle børn der havde antændt ilden. I de følgende dage kørte sagen i avisen og det kom senere frem at det var en dreng på 7 år som havde startet ilden med nogle tændstikker han havde fået af nogle ældre drenge.

Nedskydningen af Mejlborg

Mejlborgs brand - beskydning af ruinerne, 1899

Da Mejlborg var brændt ned stod man tilbage med et stort problem. Mange af væggene stod tilbage i ruinen. Dette gjorde at det var farligt at bevæge sig rundt i bygningen og forhindrede derved oprydningsarbejdet. Løsningen blev at man fik dele af de udstationerede tropper i Aarhus til at beskyde ruinen med kanoner for at få den til at falde sammen.

Nedskydningen af bygningerne gik dog ikke helt som planlagt. Flere andre bygninger i nærheden led skade og kanonskud og lagde sag an mod ejerne af Mejlborg. Tømrermester C. J. Andersen var en af dem der lagde sag an for 200 kr. Han blev dog ikke tildelt nogen erstatning.

Genopbygningen

Genopbygningen af Mejlborg begyndte kort tid efter branden. Mejlborg blev bygget op som det havde set ud før branden. Det er den bygning som man stadig kan se i dag.

Kilde

  • Bernhardt Jensen, Som Århus morede sig, Aarhus 1966. Bestil materiale
  • Peder Jensen og N. J. Israelsen, Fra den sorte skole til middelgades port, Aarhus 1968. Bestil materiale
  • John W. Oldam, Barer, beværtninger, cafeer, hoteller og restaurationer i Århus i 1900 - tallet 1 og 2, upubliceret registrant Lokalhistorisk Samling, Århus Hovedbibliotek. Bestil materiale
  • Mogens Weinreich, Kend din by II - kendte og mindre kendte sider af Århus før og nu, Århus 2007. Bestil materiale
  • Mette Frisk Jensen, "Ved ulykkelige Ildebrand, 1761-2011" for Købstædernes Forsikring