Aarhus Tømmerhandel

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Aarhus Tømmerhandel på hjørnet af Randersvej og Nordre Ringgade. Århus Fotograf: Åge Fredslund Andersen, 1935. Den Gamle Bys billedarkiv

Aarhus Tømmerhandel, der senere blev kendt som "Barnow", lå på Randersvej 2 på grunden, hvor Nobelparken nu ligger.
Tømmerhandlen blev grundlagt 25.oktober 1852 af M. Meden (1827-1902) og havde i starten ejendomme og lager ved Mejlgades port. Forretningen var i begyndelsen baseret på handel med landbrugere i oplandet og handlede i starten også med korn og foderstoffer. Men forretningen blev delt, og Meden fortsatte med den del, der omfattede trælast og bygningsartikler. Det var den første specialforretning i Aarhus i den branche og lidt af et eksperiment i en tid, hvor det normalt var de store købmandsgårde der tog sig af handlen med tømmer.
I november 1896 overtog Peter Petersen forretningen, han fortsatte den som interessentselskab under firmanavnet Aarhus Tømmerhandel. Ved den store Mejlborg-brand i 1899 blev både forretning og lager tilintetgjort. Kontoret flyttedes til Nørrebrogade 4, mens lageret blev anlagt på et nyerhvervet 2½ tdr. land stort areal ved Randers Landevej, den nuværende Nørrebrogade. I 1919 udvidedes lagerpladsen med et areal, hvor Kommunehospitalet senere kom til at ligge.
Da området, hvor lageret var placeret, i 1930erne blev opkøbt af Aarhus Kommune, som ønskede at forene det med Universitetsparken, flyttedes tømmerhandlen til en placering på hjørnet af Randersvej og Nordre Ringgade. Komplekset var opført på et 6 tdr. land stort areal.
Fra 1914 ejedes den af Niels Barnow og Søren Johannes Henriksen. Barnow havde tidligere været bogholder i firmaet 1896-1900 og kendte derfor forretningen.
Efter Henriksens død i 1924 drev Niels Barnow firmaet videre, og 1939 optog han sine sønner Erik Barnow (1904-1983) og Poul Barnow (1907-1982) i firmaet som medindehavere. Trælasthandlen udviklede sig efter flytningen til grunden på hjørnet af Randersvej og Nordre Ringgade til en af landets største importører af skandinavisk og amerikansk trælast.
Indtil 1954 blev træet transporteret fra havnen, hvor det blev læsset, til tømmerhandlen på hestetrukne lastvogne. I 1954 udskiftedes hestene med to Algair-traktorer og hestevognene med 10 specialbyggede Tranberg-tømmervogne. Traktorer og vogne var malet med Aarhus Tømmerhandels karakteristiske stærk-gule farve.
Forretningen blev omdannet til aktieselskab i 1954, og der blev etableret filialer i Holme og Grundfør. I 1975 oprettedes et byggemarked. Efter Erik Barnows død i 1983 blev Poul Barnows enke, Annelise Barnow, det var bosat i Spanien, eneejer, og Poul Barnows enke udtrådte af bestyrelsen. I 1985 solgte Annelise Barnow Aarhus Tømmerhandel til Holdingselskabet af 21.8.1970 A/S, ejet af bygmester Alex Poulsen. Tømmerhandlen, som på det tidspunkt havde omkring 80 medarbejdere, fortsatte. I første omgang med direktør Jørgen Nielsen som daglig leder, men fra efteråret sad Vilhelm Kristensen på direktørposten. I starten af 1986 indviedes firmaets nye 2500 m2 store byggemarked med havecenter, som var placeret ud mod Nordre Ringgade, og salgs- og ordrekontoret blev flyttet til de nye lokaler. Det nye byggemarked var tegnet af C.F. Møllers tegnestue og blev opført af byggefirmaet Rasmussen og Schiøtz. Det havde facade af rustikt træværk i gule skagensfarver og sort eternittag.
Åbningen af det nye byggemarked blev markeret i stor stil med afholdelse af en "Barnow Festuge" fra 4.-9.marts. Borgmester Thorkild Simonsen holdt den officielle åbningstale, og festugen blev afsluttet med et gallashow i Musikhuset, som Barnow havde lejet i dagens anledning.


Kilder og litteratur

  • Annonce for Aarhus Tømmerhandel i Aarhus Stiftstidende 25.juni 1939
  • Annonce for Barnow Festuge i Aarhus Stiftstidende 3.marts 1986
  • Artikel om Aarhus Tømmerhandel i Preben Rasmussens samling
  • Den Store Danske: "Niels Barnow" http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/T%C3%B8mmerhandler/Niels_Barnow
  • Aarhus Amtstidende 23.oktober 1952: "Aarhus Tømmerhandel fylder 100 Aar"
  • Aarhus Amtstidende 5.maj 1954: "Trælasthestene maa vige for Traktorer i Aarhus"
  • Aarhus Stiftstidende 14.februar 1985
  • Aarhus Stiftstidende 21.september 1985
  • Aarhus Stiftstidende 15.december 1985
  • Århus Årbog 1987