Aarhus Tømmerhandel

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Aarhus Tømmerhandel på hjørnet af Randersvej og Nordre Ringgade. Århus Fotograf: Åge Fredslund Andersen, 1935. Den Gamle Bys billedarkiv

Aarhus Tømmerhandel, senere kendt som "Barnow", lå på Randersvej 2. Grunden hvorpå Aarhus Tømmerhandel senest havde til huse tilhører i dag bygningskomplekset Nobelparken hvor bl.a. Aarhus Universitet hører til.

Handelsvirksomheden der såede frøene til Aarhus Tømmerhandel blev grundlagt 25. oktober 1852 af Marinus Meden, og havde i starten ejendomme og lager ved Mejlgades port. Forretningen var i begyndelsen baseret på handel med landbrugere i oplandet og handlede i starten også med korn og foderstoffer. Men forretningen blev delt, og Meden fortsatte med den del, der omfattede trælast og bygningsartikler. Det var den første specialforretning i Aarhus i den branche og lidt af et eksperiment i en tid, hvor det normalt var de store købmandsgårde der tog sig af handlen med tømmer.

Tidslinje

I forgrunden ses Jacobsen & Petersens tømmerplads hvorfra den store Mejlgadebrand begyndte. I baggrunden ses Mejlborg. Ca. 1898.
Foto: Den Gamle By

1896: Aarhus Tømmerhandel ved Jacobsen & Petersen

1. november 1896 overdrog M. Meden forretningen på Mejlgade til Jens Marius Jacobsen og Peter Petersen. Det nye firmanavn blev "Aarhus Tømmerhandel ved Jacobsen & Petersen". For ejendommen samt tilhørende tømmerplads betaltes 100.000 kr., og lageret blev overtaget til indkøbspris. Ved den store Mejlborgbrand i 1899 blev både forretning og lager tilintetgjort. Kontoret flyttedes til Nørrebrogade 4, mens lageret blev anlagt på et nyerhvervet 2½ tdr. land stort areal på den vestlige side af Randers Landevej, den nuværende Nørrebrogade.

1914: Med Barnow ved roret

Niels Barnow havde været bogholder ved Jacobsen og Petersen i perioden 1896-1900, og efter nogle år i Hadsten og København vendte han tilbage som prokurist ved Aarhus Tømmerhandel i 1905. Han kendte derfor forretningen indgående da han i 1914, sammen med sin svoger Søren Johannes Henrichsen, indtrådte som medindehavere af virksomheden. Året efter udtrådte J. M. Jacobsen og Peter Petersen, og virksomheden var herefter at kende som "Aarhus Tømmerhandel ved Barnow og Henrichsen".[1] I 1919 udvidedes lagerpladsen med et areal, hvor Kommunehospitalet senere kom til at ligge, mens hovedkontoret lå i Studsgade 70. Da området, hvor lageret var placeret, i 1930erne blev opkøbt af Aarhus Kommune, som ønskede at forene det med Universitetsparken, flyttedes tømmerhandlen til en placering på hjørnet af Randersvej og Nordre Ringgade. Komplekset var opført på et 6 tdr. land stort areal.

Niels Barnow fortsatte længe med at bruge beskrivelsen "Barnow & Henrichsen" efter partnerens død. Scan: Annonce fra Aarhus Stiftstidende, 22-07-1928.

Efter Henrichsens død i 1924 drev Niels Barnow firmaet videre, hovedkontoret fik ny adresse på Kystvejen 27[2], og i 1939 optog han sine sønner Erik Barnow (1904-1983) og Poul Barnow (1907-1982) i firmaet som medindehavere. Trælasthandlen udviklede sig efter flytningen til grunden på hjørnet af Randersvej og Nordre Ringgade til en af landets største importører af skandinavisk og amerikansk trælast. Indtil 1954 blev træet transporteret fra havnen, hvor det blev læsset, til tømmerhandlen på hestetrukne lastvogne. I 1954 udskiftedes hestene med to Algair-traktorer og hestevognene med 10 specialbyggede Tranberg-tømmervogne. Traktorer og vogne var malet med Aarhus Tømmerhandels karakteristiske stærk-gule farve.

Forretningen blev omdannet til aktieselskab i 1954.

Aktieselskabets stiftere:

Niels Barnow Erik Barnow Poul Barnow Johannes Nielsen Grønborg[3]

1955: Brødrene Barnow tager over

Niels Barnow afgik ved døden i 1955[4], og med sønnerne, Poul og Erik, i spidsen etableredes i 1957 en ny afdeling af Aarhus Tømmerhandel på Hjulbjergvej i Holme; Holme Tømmerhandel.[5] Paul Barnow, med tilnavnet ”Den syngende direktør”, valgte i 1974, at udtræde af direktionen for at hellige sig sit nye liv i Spanien. Det betød at Erik Barnow sammen med den nytiltrådte direktør Jørgen Nielsen nu dannede selskabets nye ledelse.[6] I juni 1975 lanceredes "Barnow Byggemarked" i tilknytning til den eksisterende tømmerhandel.[7] Det var en naturlig beslutning for virksomheden, at oprette et byggesupermarked, efter flere tilfælde hvor man havde henvist kunder til konkurrerende forretninger der kunne tilbyde et andet sortiment. Det gav endvidere anledning en ny praksis hvor man begyndte at benytte "Barnow"-navnet mere end "Aarhus Tømmerhandel" i annoncer, på reklameskilte og i daglig tale.[8] I januar 1977 meddelte Aarhus Tømmerhandel, at man havde overtaget aktiekapitalen i Grundfør Tømmerhandel. Virksomheden fortsatte som selvstændigt selskab, dog med Jørgen Nielsen som ny direktør.[9] Efter Erik Barnows død i 1983 blev Poul Barnows enke, Annelise Barnow, det var bosat i Spanien, eneejer, mens Erik Barnows enke udtrådte af bestyrelsen.

1985: Opkøb, ejerskifte og ny direktør

I 1985 solgte Annelise Barnow Aarhus Tømmerhandel til Holdingselskabet af 21.8.1970 A/S, ejet af bygmester Alex Poulsen. Tømmerhandlen havde på dette tidspunkt omkring 60 ansatte, og en egenkapital på 13 mio. kr.
Det var tanken, at tømmerhandelen skulle bevares på samme sted, men Alex Poulsen var i forbindelse med opkøbet ikke afvisende overfor at flytte forretningen på baggrund af Aarhus Kommunes plan for boligbyggeri på grunden.[10] Direktør Jørgen Nielsen fortsatte efter overtagelsen arbejdet som daglig leder, men fra midten af juli 1985 tiltrådte Vilhelm Kristensen som ny administrerende direktør.[11] I marts 1986 indviedes firmaets nye 2500 m2 store byggemarked med havecenter til en værdi af 8 mio. kr. Det nye byggemarked var placeret ud mod Nordre Ringgade, og salgs- og ordrekontoret der tidligere havde ligget på hjørnegrunden ved Randersvej/Nordre Ringgade blev nu flyttet til de nye lokaler. Det nye byggemarked var tegnet af C.F. Møllers tegnestue og blev opført af byggefirmaet Rasmussen og Schiøtz. Det havde facade af rustikt træværk i gule skagensfarver og sort eternittag. Åbningen af det nye byggemarked blev markeret i stor stil med afholdelse af en "Barnow Festuge" fra 4.-9.marts. Borgmester Thorkild Simonsen holdt den officielle åbningstale, og festugen blev afsluttet med et gallashow i Musikhuset, som Barnow havde lejet i dagens anledning.

1992: Nedlukning og nedrivning


Kilder og litteratur

 • Annonce for Aarhus Tømmerhandel i Aarhus Stiftstidende 25.juni 1939
 • Annonce for Barnow Festuge i Aarhus Stiftstidende 3.marts 1986
 • Artikel om Aarhus Tømmerhandel i Preben Rasmussens samling
 • Den Store Danske: "Niels Barnow" http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/T%C3%B8mmerhandler/Niels_Barnow
 • Aarhus Amtstidende 23.oktober 1952: "Aarhus Tømmerhandel fylder 100 Aar"
 • Aarhus Amtstidende 5.maj 1954: "Trælasthestene maa vige for Traktorer i Aarhus"
 • Aarhus Stiftstidende. En stor forretningsoverdragelse. 21-10-1896.
 • Aarhus Stiftstidende 14.februar 1985
 • Aarhus Stiftstidende 21.september 1985
 • Aarhus Stiftstidende 15.december 1985
 • Århus Årbog 1987
 1. Aarhus Stiftstidende. Aarhus Tømmerhandel. 12-04-1924.
 2. Aarhus Stiftstidende. 15-04-1928.
 3. Aarhus Stiftstidende. Aarhus Tømmerhandel er nu aktieselskab. 15-07-1954.
 4. Aarhus Stiftstidende. Dødsfald. 14-08-1955.
 5. Aarhus Stiftstidende. 16-08-1957.
 6. Aarhus Stiftstidende. Tømmerhandelen. 24-01-1974.
  Aarhus Stiftstidende. 40 år i træbranchen. 30-10-1975.
 7. Aarhus Stiftstidende. Indvier nyt byggemarked. 05-06-1975.
 8. Aarhus Stiftstidende. Nyt byggemarked. 14-06-1975.
 9. Aarhus Stiftstidende. Aarhus Tømmerhandel køber ny forretning. 18-01-1977.
 10. Aarhus Stiftstidende. Barnow i Århus solgt. 14-02-1985.
 11. Aarhus Stiftstidende. Flere aktier i Aarhus Tømmerhandel. 19-06-1985.