Nordre Ringgade

Fra AarhusWiki

Århus Byråd iværksatte i 1919 en idékonkurrence med henblik på at udarbejde et forslag til en byplan. Forslaget til en byplan bestod blandt andet i et ringgadesystem, der både skulle sikre en forbindelse mellem byens ydre dele og den gennemgående landevejstrafik uden om centrum.

Anlæggelsen af ringgadesystemet skete i flere etaper. Og indledningsvis var gadeudlægget af midlertidig og interimistisk karakter med en chaussébelagt, 6 meter bred vejbane og 2 grusbelagte fortove.

Et lille stykke af den kommende Nordre Ringgade frem til Skovvangsvej blev i 1923-24 anlagt i forlængelse af Mylius Erichsens Vej. Og i 1927 vedtog man i Byrådet, at føre vejstrækningen videre frem til Aldersrovej.

Nordre Ringgade blev i 1931 navngivet, og i 1937-38 anlagdes første etape fra Randersvej til Finsensgade i sin endelige udformning det vil sige 25 meter bred med fortove og cykelstier langs siderne og rabatter med allétræer mellem cykelstier og kørebanerne.

Meningen var, at gaden skulle anlægges frem til Alderosvej. Forhandlinger med grundejerne langs Herambsgade (anlagt i 1902 mellem Finsensgade og Aldersrovej) besværliggjorde dog processen.

Se også