Riisvangen

Fra AarhusWiki

Riisvangen er et bykvarter i Aarhus.

Kvarteret opstod i midten af 1920’erne. Det omfatter veje hovedsageligt opkaldt efter opdagelsesrejsende, kartografer og udforskere af de arktiske egne, især det grønlandske område. Områdets navn er afledt af beliggenheden op til skoven Riis Skov. Riisvangen er ligeledes den nordligste del af Skovvangen – en del af Aarhus Købstads markjorder.

Området er et villakvarter med flere rækkehuse og mange dobbelthuse opført af Arbejdernes Andelsboligforening i 1930’erne og 1940’erne. I 1942 havde Aarhus Kommune udstykningsplaner klar for området nord for Risvang Allé. Planen omfattede otte veje, men da man kun fik afsat syv veje i marken, måtte Pearyvej udgå. I 1928 fik sognerådet i Vejlby et andragende fra beboerne omkring Marie Mølle og Asylvej om godkendelse af navnet Risvang for nabobebyggelsen. Dette afviste sognerådet, men tillod, at den kunne benævnes Møllevang. Dette kvartersnavn kom dog aldrig i brug. Vestligt i kvarteret ligger Riisvangen Stadion, anlagt 1936-1939, og Annex-Hallen, der er opført 1952-1953.

Riisvangen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Riisvangen

Litteratur og kilder

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018