Riisvangen Stadion

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Riisvangen Stadion set fra luften. 1954.
Foto: Børge Andre Venge, AarhusArkivet.

Riisvangen Stadion (ofte blot benævnt Riisvangen eller Vangen) er et fodbold stadion i Idrætsparken Riisvangen. Riisvangen Stadion er beliggende i Riisvangen i Skovvangskvarteret ved Hans Egedes Vej i det nordlige Aarhus, og benyttes til daglig af fodboldklubben Aarhus Fremad.

Som følge af en stigende befolkningstilvækst i den nordre bydel påbegyndte Aarhus Kommune i 1936 anlæggelsen af en idrætspark ved navn Riisvangen. Anlæggelsen af den projekterede nye fodboldbane i Riisvangskvarteret påbegyndtes i 1936 igennem ungdomsarbejde, der til en begyndelse beskæftigede ca. 140 mand i to hold. Området hvorpå sportsbanerne skulle opføres blev afstået af forpagter Løwschall af gården Kristianslyst.

Idrætsparken stod færdig i 1939, og indeholdt ved indvielsen en opvisningsbane for fodbold med plads til godt 5000 tilskuere (med mulighed for udvidelse til det dobbelte antal), 2 træningsbaner for fodbold, 3 tennisbaner, 1 kastegård, 1 seksdelt 100m løbebane og en firedelt 400m løbebane samt baner til højdespring, længdespring, stangspring, spydkast m.m.

Under besættelsen

Fra besættelsestiden vides kun en begrænset del om tyskernes aktiviteter og rumsteren på stedet. Desværre er der ikke nævnt nogle datoer, så det er uvist, hvornår der blev etableret en kanonstilling. Der har været tale om antiluftskyts enten som en kanon eller maskinkanon, med hvad der dertil hører af anlæg til mandskab, ammunition osv. vides ikke. Det nævnes et sted, at stedet skulle være blevet saboteret d. 17. april 1945 med i alt 8 bomber. Hvis det stemmer, er det givetvis sket, efter at skytset er blevet flyttet til Tyskland. Det skete i vid udstrækning for antiluftskyts i Danmark i de sidste måneder af krigen, da der var mere brug for kanoner i Tyskland end i Danmark. Modstandsbevægelsen saboterede sjældent bevogtede militæranlæg, så hvis det er blevet saboteret, har det sikkert været "tomt", hvor kun anlægget uden skyts har stået tilbage.

Sportsklubber

I starten var det Skovbakken IK, der havde hjemmebane på anlægget - senere flyttede klubben til Vejlby-Risskov Idrætscenter. I nyere tid er det fodboldklubben Aarhus Fremad, der spiller deres hjemmekampe på Riisvangen Stadion.

Riisvangen Stadion på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Riisvangen Stadion

Litteratur og kilder

  • Aarhus gennem tiderne bd. IV, red. Jens Clausen m.fl., Kbh. 1941.
  • Aarhus Stiftstidende. Aarhus Rundt. Det Nye Ungdomsarbejde i Riisvangen. 19-10-1936.