Riisvangen Stadion

Fra AarhusWiki

Riisvangen Stadion er en del af Idrætsparken Riisvangen beliggende i Skovvangen ved Hans Egedesvej i det nordlige Aarhus.

Grundet en stigende befolkningstilvækst i den nordre bydel påbegyndte Aarhus Kommune i 1936 anlæggelsen af en idrætspark ved navn Riisvangen. Idrætsparken stod færdig i 1939, og indeholdt ved indvielsen en opvisningsbane for fodbold med plads til godt 5000 tilskuere (med mulighed for udvidelse til det dobbelte antal), 2 træningsbaner for fodbold, 3 tennisbaner, 1 kastegård, 1 seksdelt 100m løbebane og en firedelt 400m løbebane samt baner til højdespring, længdespring, stangspring, spydkast m.m.

Under besættelsen

Fra besættelsestiden vides kun en begrænset del om tyskernes aktiviteter og rumsteren på stedet. Desværre er der ikke nævnt nogle datoer, så det er uvist, hvornår der blev etableret en kanonstilling. Der har været tale om antiluftskyts enten som en kanon eller maskinkanon, med hvad der dertil hører af anlæg til mandskab, ammunition osv. vides ikke. Det nævnes et sted, at stedet skulle være blevet saboteret d. 17. april 1945 med i alt 8 bomber. Hvis det stemmer, er det givetvis sket, efter at skytset er blevet flyttet til Tyskland. Det skete i vid udstrækning for antiluftskyts i Danmark i de sidste måneder af krigen, da der var mere brug for kanoner i Tyskland end i Danmark. Modstandsbevægelse saboterede sjældent bevogtede militæranlæg, så hvis det er blevet saboteret, har det sikkert været "tomt", hvor kun anlægget uden skyts har stået tilbage.

Sportsklubber

I starten var det Skovbakken IK, der havde hjemmebane på anlægget - senere flyttede klubben til Vejlby-Risskov Idrætcenteret.

Der er plads til 5.000 tilskure, herfra 20 siddepladser og 8 bænke. I dag er det Aarhus Fremad, der spiller på Riisvang Stadion.

Litteratur og kilder

  • Aarhus gennem tiderne bd. IIII, red. Jens Clausen m.fl., Kbh. 1941.