Universitetsparken

Fra AarhusWiki

Universitetsparken er en integreret del af livet i og omkring Aarhus Universitet. Den er omkranset af universitetets bygninger, Naturhistorisk Museum samt Kollegierne i Universitetsparken|universitetsparkens kollegier.

Anlagt i 1933 ved havearkitekt C. Th. Sørensen som en 15 hektar stor rekreativ park har den med sine store græsarealer, egetræsbeplantninger og to kunstige søer fungeret dels som en naturlig forbinder af universitetets mange bygninger i et campuslignende landskab, dels som et naturligt frirum for universitetets mange studerende og ansatte, ligesom byens borgere har frekventeret parken flittigt.

I 1949 blev der syd for universitetets hovedbygning anlagt en amfiscene, der føjede yderligere dimensioner og muligheder til parken. Med parkens indbydende og varierede terræn fra det flade til det bakkede har det ikke mindst i sommerperioden inviteret til uformelle stunder, og det har dertil med årene udgjort den naturlige ramme for universitetet forskellige aktiviteter som f.eks. den årligt tilbagevendende kapsejlads.

Universitetslivets integrering i parkens grønne rum er symbolsk udtrykt ved det vildtvoksende vedbend og rådhusvin, der vokser op ad mange af universitets bygninger.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og Jesper Toft Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Århus-parkerne: kort og beskrivelser, Århus 2003 Bestil materiale