Niels Barnow (1876-1955)

Fra AarhusWiki
Niels Barnow

Niels Barnow (født 7. oktober 1876 i Aarhus, død 12. august 1955 i Aarhus) var direktør for Aarhus Tømmerhandel og havde titlen af konsul. Medlem af Aarhus Byråd i perioden 1. april 1921 - 31. marts 1925 for Det Konservative Folkeparti.
Var i mange år bosat i Thunøgade 18, 3. TV, før han med sin familie i 1920 bosatte sig på Kystvejen 59, 1. sal.

Privatliv

Forældre: økonom Hans Christian Eriksen og økonoma Jensine Birgitte Olesen. Gift 17. juli 1903 i Aarhus med Alfride Margrethe Petersen, født 14. december 1877 i Aarhus, død 25. juni 1949 i Aarhus, datter af tømrermester Laurits Petersen og hustru Inger Marie.

Uddannelse og karriere

Efter at have taget præliminæreksamen i 1892 fik Barnow en grundig handelsuddannelse inden for trælast-, korn- og foderstofbranchen. I nogle år var han ansat i Aarhus Tømmerhandel, og fra 1900 til 1905 udvidede han sin faglige horisont, først i Hadsten Mølle og siden hos H. G. Olivarius i København. I 1905 vendte Barnow atter tilbage til Aarhus Tømmerhandel, hvor han snart fik den betroede stilling, hans evner berettigede ham til. I 1914 overtog han firmaet sammen med svogeren Søren Johannes Henrichsen, og da denne døde 10 år efter, blev han eneindehaver. Ved arbejdsomhed og dygtighed ledte han i de følgende år foretagendet frem til at blive en af de største trælastvirksomheder i provinsen.

Foreningsarbejde og politik

Da han samtidig nærede interesse for sit fags organisation og for handelens trivsel, åbnedes vejen for et frugtbart virke i en række tillidshverv. Barnow lagde et omfattende og effektivt arbejde i de foreninger, hvis sag var hans. De mange formandsposter og æresmedlemsskaber, han i tidens løb fik tildelt, viser hvor meget man satte pris på ham.

Barnows poster

Han var medlem af bestyrelsen for Aarhus Handelsforening 1915-37, fra 1926 som formand og efter 1937 som æresmedlem. Han røgtede endvidere hvervet som bestyrelsesmedlem i Den Jydske Handelsstands Centralforening 1928-37 og som 2. viceformand i dens forretningsudvalg 1935-37, sad i Provinshandelskammeret og i forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation 1935-37, var medlem af bestyrelsen for Aarhus Købmænds Hjælpekasse og formand her 1945-51, samt medlem af bestyrelsen for Foreningen af Jydske Trælasthandlere 1920[1]-42, dens formand fra 1936 og efter 1942 dens æresmedlem. Dertil kom bestyrelsesposten i Fællesforeningen af danske Trælasthandlerforeninger 1936-42 og formandsposten her 1940-42, medlemskab af repræsentantskabet for Privatbanken i København og hans virke for Borgerligt kommunalt Samvirke i Aarhus, for Foreningen Nordens Aarhus-afdeling og for Den Jydske Handelshøjskole. I denne sidstes bestyrelse lagde han et betydningsfuldt arbejde, idet han gennem en bedre uddannelse af de unge handelsfolk så vejen til en højnelse af standen.

Barnow overtog stillingen som Svensk Vicekonsul efter Gerhard Stilling i foråret 1918[2]. Endvidere var Barnow som svensk konsul i en årrække formand for Foreningen af Sveriges Konsuler i Danmark; han blev siden dens æresmedlem. I byrådet sad han kun en forholdsvis kort tid (1921-25). De mange kompromisser og indrømmelser, som var nødvendige i det politiske arbejde, havde han svært ved at acceptere. Alligevel blev den stærke interesse for havnens forhold udmøntet i et omfattende arbejde i havneudvalget. Denne interesse gav sig også udslag i talrige meningstilkendegivelser gennem den lokale presse.

Medlem af eller repræsenteret i

  • Lønudvalget 1921-25
  • Udvalget for skovene og Marselisborg Gods 1921-25
  • Udvalget til decision af kommunens regnskaber 1921-25
  • Udvalget til at gennemgå repartitionen på amtets købstæder 1921-25
  • Havneudvalget 1921-33
  • Foreningen af Cementimportører, bestyrelsesmedlem og formand.[3]

Niels Barnow på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Niels Barnow i AarhusArkivet

Litteratur og Kilder

  1. Aarhus Stiftstidende. Fra By og Egn. Foreningen af jydske Trælasthandlere. 01-12-1920
  2. Aarhus Stiftstidende. Til Svensk Vicekonsul. 23-03-1918.
  3. Aarhus Stiftstidende. Fra By og Egn. Foreningen af Cementimportører. 24-03-1920.