Mindegade 8

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Mindegade 8. Foto: Poul Pedersen, 1975, Aarhus Stadsarkiv.
Gården bag Mindegade 8. Foto: Poul Pedersen, 1975, Aarhus Stadsarkiv.

Mindegade 8 er et markant domicil opført af Hans Broge, der var Aarhus' førende købmand i anden halvdel af 1800-tallet.

Ejendommen blev fredet i 1970.

Bygningens historie

Indtil 1847 lå der på det sted, hvor Mindegade 8 i dag ligger, en gammel bindingsværksbygning, som fungerede som købmandsforretning.

I 1847 købte storkøbmanden Hans Broge ejendommen, som han rev ned. I stedet opførte han en ny bygning i tidens populære stil, klassicismen. Bygningen blev tegnet af arkitekten Hans Wilhelm Schrøder, som også havde tegnet en stor del af de andre bygninger i området. Bag den nye bygning blev der opført lagre og pakhuse til at håndtere de varer, som Hans Broge solgte i sin forretning. Over porten fik han sat initialerne H. B. & Co for "Hans Broge & Compagni".

I december 1847 indrykkede Hans Broge denne annonce i Aarhus Stiftstidende:

Nyt Etablissement. At den af Hr. C.F.W. Leeverkhuusen i Gaarden Nr. 340 paa Mindegade hidtil førte Colonial- Tømrer- og Produkthandel fra idag fortsættes af Undert. tillader jeg mig herved at avertere for Byens og Omegnens ærede Beboere, ligesom og, at jeg i denne vil bestræbe mig for, ved stedse at holde friske og udsøgte gode Varer og ved Opkjøb af Landmandens Producter til de høieste Priser, at sikre mig de Æredes Tilfredshed, som ville beære mig med deres Handel. Aarhuus 6. December 1847 Hans Broge.

Se også

Mindegade 8 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Mindegade 8

Kilder og litteratur

  • Preben Rasmussens Samling
  • Sejr, Emanuel: Gamle Århusgader, 1961.
  • Slots- og kulturstyrelsen, Fredede og bevaringsværdige bygninger, https://www.kulturarv.dk/fbb/